Wdrożenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
LokalizacjaOpole (woj. opolskie)
Branżamieszkalnictwo
Rodzaj wdrożeniasystem zarządzania energią
Rok wdrożeniaetapami w latach 2013-2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu to największa SM w mieście. Administruje 137 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 8633 mieszkań o łącznej powierzchni 480 tys. m².

Celem wdrożenia było wdrożenie systemu zarządzania energią obejmującego węzły cieplne w 104 budynkach mieszkalnych oraz 1 budynku użytkowym będącym siedzibą Spółdzielni. W związku z rozmiarem wdrożenia oraz specyficznymi wymaganiami co do systemu zarządzania energią, system SyNiS wdrożony w SM Opole, nosi nazwę systemu CeSiN.

System Nadzoru i Sterowania - SyNiS

Podgląd online

Wykresy i analiza danych

Alarmy SMS

Sztuczna inteligencja

Platforma to główny komponent informatyczny całego systemu pomiarowego. Odpowiada za odczyt, archiwizację i monitorowanie wszystkich opomiarowanych parametrów. Dodatkowo oferuje m.in. funkcje wizualizacji danych na schematach technologicznych i wykresach, możliwość generowania raportów w formacie Excel i PDF, a także wysyłanie alarmów SMS według zdefiniowanych reguł.

System oferuje również możliwość wykorzystania uczenia maszynowego (sztucznej inteligencji) m.in. do przewidywania zachowania monitorowanych obiektów w przyszłości oraz wykrywania anomalii w ich pracy. Mimo posiadania wielu funkcji, jego podstawowa obsługa jest bardzo prosta. 

System wizualizacji danych - Grafana

Platforma Grafana to system open-source, który jest uzupełnieniem systemu . Służy do intuicyjnego tworzenia dowolnych wizualizacji oraz zaawansowanej analizy danych.

Analiza ubytków zładu z wykorzystaniem platformy Grafana. Wizualizacja prezentuje budynki o największej zmienności ciśnienia i największej ilości uzupełnionej wody w ostatnich 7 dniach.

Rozwiązanie to jest szczególnie wygodne i praktyczne do szybkiego tworzenia ad-hoc wizualizacji celem ich omówienia, przeanalizowania lub udostępnienia kontrahentom lub publicznie. W przypadku SM Opole okazało się niezastąpione np. do udostępnienia danych z kilku węzłów cieplnych dostawcy ciepła (firmie Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.) celem analizy problemów z dostawami wysokiego parametru na końcówkach ich sieci ciepłowniczej.

Na filmie widać, jak łatwo jest w nim stworzyć efektowny wykres dowolnego parametru.

Efekty wprowadzenia systemu

W pierwszych 6 latach od wprowadzenia systemu zarządzania energią do Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, osiągnięto obniżenie rocznych kosztów zużycia i zakupu ciepła w wysokości 1,64 mln zł. Oznacza to poziom oszczędności przekraczający 25%. 

Oszczędności z pierwszych 6 lat od wprowadzenia systemu pożytkowane zostały na spłatę zobowiązań zaciągniętych celem wybudowania indywidualnych węzłów cieplnych (zamiast dotychczasowych grupowych) oraz wdrożenia systemu zarządzania energią. Po tym czasie, oszczędności zasilają budżet spółdzielni i pozostają jako środki wolne do dyspozycji.

Więcej można poczytać w gazecie wydawanej przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Opolu „Nasze Osiedlowe Sprawy”.

"Rozpoczynając nową inwestycję i wdrażając system SyNiS, jesteśmy praktycznie pewni, że oszczędności przekroczą 20%. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to wchodzimy w formułę ESCO, gdzie zamiast wynagrodzenia, otrzymujemy jedynie udział w uzyskanych oszczędnościach."
Andrzej Jurkiewicz
Prezes Zarządu

Rozwiązania dla dużych spółdzielni

System obejmuje ponad sto węzłów cieplnych, co stanowi niebagatelną już liczbę. System SyNiS posiada dedykowane rozwiązania dla tak dużych infrastruktur, które w znaczący sposób wpływają na jakość pracy samego systemu i jego obsługę. Kilka najciekawszych opisanych jest poniżej i wszystkie z powodzeniem zostały wykorzystane w przypadku SM Opole.

Interfejs graficzny

Menu, w którym wybieramy węzeł cieplny i funkcję, z której chcemy skorzystać, jest zbudowane w postaci drzewa z podziałem na administrację osiedla i konkretny adres. Dzięki temu system zapewnia wygodę nawet przy setkach obiektów.

Fragment menu w postaci drzewa.

Uśrednianie temperatury zewnętrznej

System zbiera odczyty temperatury zewnętrznej ze wszystkich budynków. Następnie odrzuca wartości nieprawidłowe, a pozostałe uśrednia. Dzięki temu wszystkie budynki pracują równo, filtrowane są wszystkie nieprawidłowości w odczytach. Węzeł cieplny potrafi nawet pracować prawidłowo przy uszkodzonym czujniku.

Wykres temperatury zewnętrznej po uśrednieniu na tle odczytów czujnikowych z kilku budynków.

Statystyki komunikacji

Duże spółdzielnie z wieloma budynkami to również sporo urządzeń komunikacyjnych. System daje wgląd w szczegółowe statystyki związane z transmisją, dzięki czemu, mamy wiedzę, gdzie pogarszają się parametry wymiany danych lub gdzie nastąpiła usterka urządzenia komunikacyjnego.

Fragment tabeli ze statystykami komunikacyjnymi z kilku węzłów cieplnych.

Eksploatacja i obsługa pogwarancyjna

Prócz wdrożenia i serwisowania systemu zarządzania energią, dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu świadczymy również inne usługi związane z węzłami cieplnymi:

Raportowanie do organów spółdzielni

Dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, która bardzo odpowiedzialnie i skrupulatnie podchodzi do tematu zarządzania gospodarką energetyczną w swoich zasobach, przygotowujemy szereg różnych opracować, analiz i raportów dotyczących pracy węzłów cieplnych.

Raporty okresowe

Po każdym zakończonym miesiącu, przygotowujemy raporty dotyczący pracy wszystkich węzłów cieplnych – w szczególności kosztów CO i CWU. Dla każdego osiedla osobno, przygotowywany jest raport z zakończonego miesiąca oraz raport od początku roku.

Fragment raportu miesięcznego

Fragment raportu od początku roku.

Porównania wieloletnie

Po każdym zakończonym roku, przygotowywane jest porównanie danego roku z latami poprzednimi. Zestawienie obejmuje zmianę kosztów CO i CWU, liczbę usterek na węzłach, sugestie dotyczące remontów na dany rok budżetowy oraz wiele innych danych wymaganych przez SM.

Fragment porównania z rokiem poprzednim

Analizy mocy zamówionej i predykcje zużycia

Corocznie lub na życzenie SM przygotowywane są również dodatkowe analizy obejmujące np. propozycje zmian mocy zamówionych na węzłach cieplnych, czy projekcje kosztów CO na nadchodzący sezon zimowy.

Fragment analizy mocy zamówionej

Fragment predykcji zużycia

Myśl globalnie, działaj lokalnie

biogazowni
0
węzły cieplne
0
kotłowni
0
audytów
0
miejscowości
0
lat w branży
0
MW obsługiwanej mocy
0

Inteligentne

węzły cieplne i kotłownie

Nasze węzły i kotłownie oparte są o swobodnie programowalne sterowniki PLC. Dzięki temu każdy układ można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Wszystkie obiekty są również wpięte do systemu , który zdalnie monitoruje 24h/dobę prawidłową pracę układu i powiadamia serwis, gdy występuje jakikolwiek problem.
Dowolne ustawienia harmonogramu
Stały nadzór 24/7
Łatwy dostęp online
Wsparcie przez sztuczną inteligencję
Obniżenie mocy zamówionej
Previous slide
Next slide

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com