Wdrożenia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. - Oddział Gorlice
LokalizacjaGorlice (woj. małopolskie)
Branżaenergetyka, przetwarzanie odpadów
Rodzaj wdrożeniasystem monitorowania energii elektrycznej
Rok wdrożenia2023

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. to jedna z wiodących w Polsce firm zajmujących się odbiorem, zagospodarowaniem oraz przetwarzaniem odpadów komunalnych. Współpracuje z kilkoma tysiącami kontrahentów, do których należą klienci indywidualni, instytucjonalni jak też samorządowi. Firma działa na terenie trzech województw Polski południowej: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. 

Celem wdrożenia systemu jest opomiarowanie kluczowych elementów linii technologicznych i infrastruktury dodatkowej. Ma to umożliwić m.in szczegółową analizę kosztów energii elektrycznej z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa. Dodatkowo system umożliwi monitorowanie efektywności wykorzystania energii, poszukiwanie potencjalnych możliwości do wdrożenia optymalizacji w tym zakresie (np. ujawnienie i skompensowanie głównych źródeł energii biernej na zakładzie).

Wykorzystane urządzenia

Licznik elektryczny iEM3555 firmy Schneider
Bramka Modbus PAS600T firmy Schneider
liczniki elektryczne
0
bramek
0
parametry
0

System monitorowania energii elektrycznej został zbudowany w oparciu o rozwiązania firmy Schneider. Są to liczniki energii elektrycznej iEM3555 oraz uniwersalne bramki protokołu Modbus PAS600T.

Komunikacja między licznikami i bramkami odbywa się z wykorzystaniem protokołu MODBUS-RTU. Komunikacja między serwerem i bramkami odbywa się protokołem MODBUS-TCP. Bramki  PAS600T mają za zadanie dwukierunkową konwersję między tymi dwoma protokołami.

System Nadzoru i Sterowania - SyNiS

Podgląd online

Wykresy i analiza danych

Alarmy SMS

Sztuczna inteligencja

Platforma to główny komponent informatyczny całego systemu pomiarowego. Odpowiada za odczyt, archiwizację i monitorowanie wszystkich opomiarowanych parametrów. Dodatkowo oferuje m.in. funkcje wizualizacji danych na schematach technologicznych i wykresach, możliwość generowania raportów w formacie Excel i PDF, a także wysyłanie alarmów SMS według zdefiniowanych reguł.

System oferuje również możliwość wykorzystania uczenia maszynowego (sztucznej inteligencji) m.in. do przewidywania zachowania monitorowanych obiektów w przyszłości oraz wykrywania anomalii w ich pracy. Mimo posiadania wielu funkcji, jego podstawowa obsługa jest bardzo prosta. 

System wizualizacji danych - Grafana

Platforma Grafana to system open-source, który jest uzupełnieniem systemu . Służy do intuicyjnego tworzenia dowolnych wizualizacji oraz zaawansowanej analizy danych.

Na filmie widać, jak łatwo jest w nim stworzyć efektowny wykres dowolnego parametru.

Spersonalizowane raporty Microsoft Excel

W ramach systemu został przygotowany spersonalizowany raport w formacie XLSX (Microsoft Excel) prezentujący zużycie energii czynnej wraz z jej kosztami z podziałem na poszczególne procesy technologiczne. Po wpisaniu w odpowiednie pole ceny z faktury, automatycznie rozdziela koszty na poszczególne maszyny i procesy.

Przegląd wybranych parametrów

Top-10 według energii czynnej i biernej

Zestawienie w formie poziomego wykresu kolumnowego 10 urządzeń pobierających najwięcej energii czynnej oraz najwięcej energii biernej.

Parametry:

Odbiory alfabetycznie

Zestawienie alfabetyczne w formie tabeli obrazujące pobór energii czynnej oraz energię bierną – z podziałem na indukcyjną i pojemnościową – wszystkich opomiarowanych urządzeń.

Parametry:

Napięcie na poszczególnych fazach

Wykres liniowy prezentujący zmianę napięcia elektrycznego na poszczególnych fazach względem przewodu neutralnego N.

Parametry:

Energia czynna pobrana

Wykres liniowy prezentujący przyrost poboru energii czynnej w czasie przez dane urządzenie.

Parametry:

Moc czynna na fazach

Wykres punktowy prezentujący chwilową moc czynną pobieraną z poszczególnych faz przez dane urządzenie wraz określeniem wartości minimalnej, maksymalnej i średniej.

Parametry:

Obciążenie faz

Wykres kołowy prezentujący procentowy udział poszczególnych faz e mocy całkowitej pobieranej przez dane urządzenie. Umożliwia np. wczesne diagnozowanie uszkodzeń w urządzeniach, które teoretycznie powinny równomiernie obciążać wszystkie fazy.

Parametry:

Histogram mocy czynnej

Histogram chwilowych mocy czynnych pobieranych przez dane urządzenie. Pozwala określać np. rzeczywistą moc chwilową wymaganą przez dane urządzenie, czy diagnozować nieprawidłowości w pracy urządzenia.

Parametry:

Moc bierna

Wykres punktowy chwilowych mocy biernych na danym urządzeniu. Ułatwia określanie przyczyn powstawania mocy biernej na danym urządzeniu.

Parametry:

Myśl globalnie, działaj lokalnie

biogazowni
0
węzły cieplne
0
kotłowni
0
audytów
0
miejscowości
0
lat w branży
0
MW obsługiwanej mocy
0

systemy

zarządzania energią i mediami

Wdrażamy systemy do monitorowania i zarządzania energią i każdym rodzajem mediów: energią elektryczną, gazem, sprężonym powietrzem, ciepłem, wodą etc. W zależności od potrzeb, system może również obejmować  układy strażników mocy i energii. Nasze systemy współpracują ze wszystkimi wiodącymi producentami sprzętu przemysłowego i protokołami komunikacyjnymi.

SyNiS to nasz najbardziej zaawansowany system. Mimo posiadania wielu funkcji, jego podstawowa obsługa jest bardzo prosta. Na filmie widać, jak w kilka sekund narysować wykres z kilkoma interesującymi nas parametrami.

Grafana to system open-source, który jest alternatywą lub uzupełnieniem systemu SyNiS. Służy do intuicyjnego tworzenia dowolnych wizualizacji danych. Na filmie widać, jak łatwo jest w nim stworzyć efektowny wykres dowolnego parametru.

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com