Wdrożenia

Ośrodek szkoleniowy STRAŻAK w Turawie
LokalizacjaTurawa (woj. opolskie)
Branżaturystyka, hotelarska
Rodzaj wdrożeniawęzeł cieplny
Rok wdrożenia2022

Ośrodek szkoleniowy STRAŻAK w Turawie należy do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Oferuje zarówno zakwaterowanie i wypoczynek, jak również prowadzi szkolenia, kursy i pokazy o tematyce ratowniczo-gaśniczej i ratownictwa medycznego.

Celem wdrożenia było zaprojektowanie oraz budowa 3-funkcyjnego (CO+CWU+basen) węzła cieplnego opartego o pompę ciepła. Węzeł posiada rezerwowe źródło w postaci kotła olejowego pozostawionego sprzed modernizacji. Układ paneli fotowoltaicznych zapewnia z nadwyżką zasilanie pompy ciepła w ciągu dnia w okresie wiosenno-letnim i częściowo również w pozostałej części roku.

System Nadzoru i Sterowania - SyNiS

Podgląd online

Wykresy i analiza danych

Alarmy SMS

Sztuczna inteligencja

Platforma to główny komponent informatyczny całego systemu pomiarowego. Odpowiada za odczyt, archiwizację i monitorowanie wszystkich opomiarowanych parametrów. Dodatkowo oferuje m.in. funkcje wizualizacji danych na schematach technologicznych i wykresach, możliwość generowania raportów w formacie Excel i PDF, a także wysyłanie alarmów SMS według zdefiniowanych reguł.

System oferuje również możliwość wykorzystania uczenia maszynowego (sztucznej inteligencji) m.in. do przewidywania zachowania monitorowanych obiektów w przyszłości oraz wykrywania anomalii w ich pracy. Mimo posiadania wielu funkcji, jego podstawowa obsługa jest bardzo prosta. 

Pompy ciepła

Pompy ciepła serii NRK firmy Aermec

Przy budowie węzła cieplnego wykorzystano pompę ciepła firmy Aermec o mocy 120 kW jako główne źródło ciepła. Jest to rewersyjna pompa ciepła typu powietrze-woda do układów grzewczych, klimatyzacyjnych oraz do podgrzewania ciepłej wody użytkowej do montażu zewnętrznego.

Dzięki komunikacji z pompą ciepła z użyciem protokołu Modbus RTU, istnieje możliwość zarówno odczytywania z pompy wartości pomiarowych, jak również sterowania nią z poziomu szafy sterowniczej i przez sieć Internet (przez system SyNiS).

Fotowoltaika

W węźle cieplnym zastosowano układ paneli fotowoltaicznych. Rozwiązanie to znacząco zmniejsza koszty energii elektrycznej konieczne do zasilenia pompy ciepła. Dzięki licznikom energii elektrycznej, wiemy kiedy produkcja jest największa i kiedy można za darmo podwyższyć temperaturę np. w basenie.

Dane z liczników elektrycznych przy pompie ciepła i panelach PV.
Wykres produkcji energii z PV (kolor niebieski) oraz poboru przez pompę ciepła (kolor żółty) z kilku przykładowych dni czerwca.
Fotowoltaiczny inwerter trójfazowy on-grid typu BNT040KTL firmy Afore

Ciepłomierz

Ciepłomierz UH50 firmy Landis+Gyr.

Węzeł cieplny został wyposażony w ciepłomierz UH50 firmy Landis+Gyr. Ciepłomierz został zamontowany przy pompie ciepła celem pomiaru ilości ciepła produkowanego przez nią. Komunikacja z nimi odbywa się w czasie rzeczywistym z użyciem protokołu Modbus RTU. 

Wykres temperatury czynnika wychodzącego i powracajacego do pompy ciepła.
Wykres energii dostarczonej do układu z pompy ciepła.

Liczniki elektryczne

Licznik elektryczny OR-WE-517 firmy Orno zamontowany przy inwerterze paneli fotowoltaicznych
Licznik elektryczny LE-03MQ CT firmy F&F zamontowany przy pompie ciepła

Węzeł został wyposażony w 3 liczniki elektryczne. Jeden licznik to licznik z wyjściem impulsowym do pomiaru energii elektrycznej pobieranej przez węzeł cieplny.

Pozostałe dwa to o wiele bardziej zaawansowane liczniki, z którymi możliwa jest komunikacja z użyciem protokołu Modbus RTU. Jeden znajduje się przy panelach fotowoltaicznych i służy do pomiaru i jakości energii produkowanej ze słońca. Drugi został zamontowany przy pompie ciepła i mierzy energię pobieraną przez to urządzenie. Oba urządzenie pozwalają na pomiar nie tylko energii czynnej, ale również energii biernej.

Wykresy napięcia na poszczególnych fazach inwertera fotowoltaki.

Basen

Węzeł cieplny, prócz standardowej funkcji CWU i CO, służy również do podgrzewania wody basenowej. Prócz klasycznego algorytmu pracy tego układu, czyli załączania podgrzewu na żądanie z guzika na sterowniku PLC na węźle cieplnym lub przez przeglądarkę internetową za pomocą platformy internetowej systemu SyNiS – jest również możliwość załączenia algorytmu specjalnego dedykowanego pod układy fotowoltaiczne. Algorytm ten, samoczynnie załącza podgrzew wody basenowej, gdy produkcja energii z PV przekracza zapotrzebowanie węzła. Wtedy aby optymalnie wykorzystać produkowaną energię, podgrzewana jest woda w basenie, aby skrócić i zmniejszyć koszt podgrzania jej, gdy będzie taka konieczność.

Widok na układ podgrzewu wody basenowej w SCADA

Krzywe grzewcze

Zarówno za pomocą sterownika PLC na węźle cieplnym oraz za pomocą przeglądarki internetowej i platformy SCADA systemu SyNiS, możliwe jest łatwe i intuicyjne ustawianie wszystkich parametrów związanych z podgrzewem CO i CWU.

Możliwe jest nadawanie odrębnych ustawień w poszczególnych porach dnia, weekendy, czy dni świąteczne. Bez problemu można dobrać ustawienia tak, aby zapewnić komfort klientom, a równocześnie zmaksymalizować oszczędności, gdy w ośrodku aktualnie przebywa tylko obsługa.

Podgląd ustawień wszystkich krzywych grzewczych za pomocą SCADA
Parametry krzywej podgrzewu CWU w SCADA

Myśl globalnie, działaj lokalnie

biogazowni
0
węzły cieplne
0
kotłowni
0
audytów
0
miejscowości
0
lat w branży
0
MW obsługiwanej mocy
0

Inteligentne

węzły cieplne i kotłownie

Nasze węzły i kotłownie oparte są o swobodnie programowalne sterowniki PLC. Dzięki temu każdy układ można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Wszystkie obiekty są również wpięte do systemu , który zdalnie monitoruje 24h/dobę prawidłową pracę układu i powiadamia serwis, gdy występuje jakikolwiek problem.
Dowolne ustawienia harmonogramu
Stały nadzór 24/7
Łatwy dostęp online
Wsparcie przez sztuczną inteligencję
Obniżenie mocy zamówionej
Previous slide
Next slide

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com