Kotłownie gazowe

W ramach działalności, nasza firma świadczy pełny zakres usług związanych w kotłowniami gazowymi.

Wykonywane przez nas kotłownie gazowe, w zależności od wymagań, budowane są w najkorzystniejszej dla klienta technologii i zintegrowane z innymi układami celem najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów.

Po prostu wygodna obsługa

Wszystkie nasze rozwiązania są tworzone od początku do końca z myślą o wygodnej obsłudze dla użytkowników.

Węzły cieplne, które budujemy, są wyposażone w duże i kolorowe ekrany dotykowe, ich sterowanie może odbywać się również przez Internet, za pomocą laptopa lub smartphona z wykorzystaniem zwykłej przeglądarki Internetowej.

Interfejs graficzny jest czytelny i prosty w obsłudze.

Duże i kolorowe ekrany dotykowe.
Dostęp również przez Internet.

Klasyczne kotłownie gazowe

W naszej ofercie znajdują się m.in. klasyczne kotłownie gazowe zabudowane w piwnicy lub osobnym pomieszczeniu technicznym. Zalety takiego rozwiązania to m.in.:

Warta podkreślenia jest kwestia zintegrowanego węzła cieplnego. Kotłownia jedynie wytwarza ciepło w postaci gorącej wody grzewczej. Aby rozprowadzać ciepło w obiegach CO i CWU w budynku, konieczny jest węzeł cieplny. W jego skład wchodzą m.in. zawory regulacyjne i pompy (np. cyrkulacyjna, obiegowa). Jeżeli kotłownia umieszczona jest w budynku, który ma być zaopatrywany w ciepło, to w przypadku klasycznej kotłowni, w jednym pomieszczeniu i w ramach jednej inwestycji mogą zostać zabudowane zarówno kotłownia oraz węzeł cieplny.

Gazowe generatory ciepła

Prócz klasycznych rozwiązań, w naszej ofercie znajdują się również modele wiszące. Jest to alternatywa do klasycznej kotłowni gazowej zabudowanej w piwnicy lub osobnym pomieszczeniu technicznym, które muszą spełniać rygorystyczne wymagania budowlane i przeciwpożarowe. W tym przypadku, moduł grzewczy umieszczony jest na zewnętrznej ścianie budynku. Zalety takiego rozwiązania:

Istotna jest tu kwestia odseparowanego węzła cieplnego. Kotłownia, która wytwarza wodę grzewczą znajduje się na zewnątrz budynku i nie wymaga specjalistycznego spełniającego rygorystyczne wymagania przeciwpożarowe.  Aby rozprowadzać ciepło po budynku, konieczny jest węzeł cieplny, w skład którego wchodzą m.in. zawory regulacyjne i pompy (np. cyrkulacyjna, obiegowa). Nie wymaga on już specjalistycznego pomieszczenia, konieczne jest jednak niewielkie pomieszczenie w budynku na jego umieszczenie.

Mniejsze zużycie gazu

Nasze kotłownie gazowe cechują się znacząco mniejszym zużyciem gazu niż rozwiązania konkurencyjne. Wszystko dzięki inteligentnym algorytmom i dopasowanym do indywidualnych potrzeb nastawom:

Przeciętny spadek zużycia gazu o 27%.

Tańsze CO i CWU

Najlepszy poziom kosztów CO i CWU przy zachowaniu najwyższego komfortu lokatorów osiągany jest, gdy nasza kotłownia współpracuje z dostarczonym przez nas węzłem cieplnym. Może to być węzeł zintegrowany w jednym pomieszczeniu z kotłownią lub osobny węzeł cieplny w innym budynku zasilanym przez naszą kotłownię.

Przeczytaj, dlaczego nasze węzły cieplne gwarantują obniżenie mocy zamówionej oraz zmniejszenie zużycia energii na cele ogrzewania (CO) i podgrzania ciepłej wody (CWU).

Gwarancja oszczędności dzięki kontraktowi ESCO

W wielu przypadkach, już na etapie audytu widać, że zabudowanie naszej kotłowni przyniesie tak daleko idące oszczędności, że jesteśmy w stanie zawrzeć z klientem kontrakt typu ESCO.

W tej formule, koszt całej inwestycji bierzemy na siebie, a z klientem dzielimy się powstałymi oszczędnościami. W przypadku braku oszczędności, klient nie płaci nic.

Wiele obiektów, wiele możliwości

Wszystkie wykonywane przez nas kotłownie i węzły cieplne, są w standardzie wpięte do globalnego systemu , który zdalnie monitoruje 24h/dobę prawidłową pracę układu i powiadamia serwis, gdy występuje jakikolwiek problem. Dzięki temu możliwy jest podgląd i sterowanie nie tylko jednym obiektem, ale całą grupą obiektów. Nasze największe wdrożenia składają się z dziesiątek i setek obiektów (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu).

Na mapie satelitarnej widać rozmieszczenie obiektów w wybranym osiedlu mieszkaniowym oraz wybrane parametry na wszystkich obiektach danego osiedla.

Mając do dyspozycji dane pomiarowe z wielu obiektów, możemy je wykorzystać do znacznie lepszego sterowania nimi. Przykładem mogą być budynkowe czujniki temperatury zewnętrznej. O różnych porach dnia, w zależności od lokalizacji, przekłamywać będą czujniki na innych budynkach. Mając wgląd we wszystkie czujniki, możemy filtrować i uśredniać dane oraz sterować całym osiedlem od tej samej chwilowej temperatury zewnętrznej.

Na każdym budynku, czujnik temperatury zewnętrznej potrafi przekłamywać pomiar o pewnych porach dnia.
Po zastosowaniu uśredniania, wszystkie budynki prowadzone są od wspólnej, rzeczywistej temperatury zewnęrztnej.

Prognoza pogody i temperatura odczuwalna

Standardowe kotłownie, sterowane są od temperatury zewnętrznej mierzonej przez czujnik na elewacji. W sporej części przypadków jest to rozwiązanie wystarczające, ale nie zawsze. Jeżeli zależy nam na maksymalizacji komfortu lokatorów lub optymalizacji energetycznej, możliwe jest uwzględnienie temperatury odczuwalnej, na którą oprócz temperatury powietrza mają wpływ wiatr, opady, wilgotność etc. Nasze kotłwnie mogą pozyskiwać takie dane z lokalnej stacji pogodowej lub portali meteorologicznych i uwzględniać je w swoim działaniu.

W niektórych przypadkach, bardzo korzystne z punktu widzenia komfortu lub optymalizacji, jest uwzględnienie w sterowaniu prognozy pogody z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Prognoza taka pobierana jest przez Internet z dedykowanych portali meteorologicznych i pozwala przygotować kotłownię na zmiany parametrów pogodowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Strażnik zużycia gazu

Jesteśmy prekursorem i najbardziej doświadczoną na polskim rynku firmą, która wdraża strażniki zużycia gazu w kotłowniach gazowych. Strażnik zużycia gazu monitoruje w każdym momencie godziny, ile gazu zostało zużyte i podejmuje odpowiednie działania. W zależności od potrzeb klienta, strażnik może działać w jednym z dwóch trybów (lub obu na raz):

  • Aktywny strażnik zużycia gazu. W trybie ciągłym dokonuje delikatnych korekt w pracy kotłowni, tak aby zminimalizować ryzyko przekroczenia mocy na koniec godziny. Sprawdza się najlepiej tam, gdzie zużycie gazu jest dość stabilne i równomierne. Dopuszczalne są sporadyczne przekroczenia mocy o niewielkich wartościach.
  • Pasywny strażnik zużycia gazu. Aktywuje się dopiero, gdy pod koniec godziny rozliczeniowej, poziom zużycia gazu przekroczy któryś z progów zadziałania. Niższe progi powodują natychmiastowe ograniczenie pracy kotłowni do zakończenia godziny. Wyższe progi powodują chwilowe zatrzymanie kotłów. Całkowicie eliminuje możliwość przekroczenia mocy zamówionej, ale może powodować chwilowe wahania temperatury.
Wykres predykcji godzinowego zużycia gazu na jednej z naszych kotłowni gazowych. Niebieska, schodkowana linia, to faktyczne zużycie gazu odczytywane bezpośrednio z gazomierza dostawcy (PGNiG). Pozostałe linie to predykcje liczone różnymi metodami. Po upływie 20-30 minut każdej rozpoczętej godziny, prognoza się stabilizuje i dość dokładnie przewiduje zużycie gazu na koniec godziny.

Fotowoltaika i mniejsze rachunki za prąd

Kotłownie gazowe to nie tylko kotły i spalanie gazu. Kotłownie pobierają też znaczące ilości energii elektrycznej m.in dla pracy pomp i całego układu sterowania.

Jesteśmy pionierami w integracji kotłowni gazowych z odnawialnymi źródłami energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można znacząco zmniejszyć koszty związane np. z energią elektryczną.

Posiadamy pogate doświadczenie i liczne wdrożenia integrujące ze sobą różnorodne źródła energii:

  • pompy ciepła,
  • kotły gazowe (i inne),
  • fotowoltaika,
  • solary,
  • ciepło sieciowe (miejskie lub z lokalnej kotłowni).

Podgląd i sterowanie

System , do którego są podłączone wszystkie nasze obiekty, zbiera i archiwizuje w trybie ciągłym wszystkie parametry pracy kotłowni. Do tego umożliwia zdalną zmianę nastaw (np. krzywej grzewczej) oraz wysyłanie powiadomień SMS w przypadku wystąpienia problemów.

Dostęp do takich możliwości niesie ze sobą wymierne korzyści:

Podgląd obiektu w czasie rzeczywistym
Historia pomiarów i nastaw na wykresach
Kontrola całego osiedla na mapie satelitarnej
Analiza mocy zamówionej

Powiadomienia SMS

Dzięki temu, że wszystkie nasze kotłownie podłączone są do systemu , użytkownik zyskuje spektakularne możliwości. Może on ustawić kontrolę dowolnego parametru, którego niedotrzymanie spowoduje wysłanie wiadomości SMS na podaną listę telefonów. Kilka przykładowych rodzajów powiadomień to:

Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości

Dzięki funduszom europejskim, wdrożyliśmy nowatorskie rozwiązanie na skalę światową. Dzięki zastosowaniu sieci neuronowych i narzędzi sztucznej inteligencji, stworzyliśmy rozwiązanie, które samodzielnie uczy się, jak wygląda prawidłowa praca układu. Jeżeli system „dojdzie do wniosku”, że dzieje się coś dziwnego, wyśle odpowiednie powiadomienie SMS do operatora.

Rozwiązanie to stanowi uzupełnienie klasycznego mechanizmu powiadomień SMS. Dzięki sztuczne inteligencji, nawet jeżeli poszczególne parametry są w normie, to algorytm jest w stanie wykryć nawet niewielkie odchylenia od pracy standardowej i wysłać informację SMS. Samodzielnie, bez udziału człowieka…

 

Raportowanie pracy kotłowni

Dzięki temu, ze wszystkie nasze kotłownie i węzły cieplne są w standardzie podłączone do system  , klient może sam w dowolnym momencie (lub np. co miesiąc od nas na maila) wygenerować dowolny, zaprojektowany specjalnie dla siebie raport okresowy z pracy obiektu – lub dowolny inny raport.

Raport może być w formacie PDF lub XLS i zawierać wszystkie konieczne dla klienta informacje. Mogą to być stany ciepłomierzy, wodomierzy, temperatury średnie, ciśnienia etc.

Kliknij i pobierz przykładowy protokół kontroli pracy obiektu.
Kliknij i pobierz przykładowy raport techniczny z pracy obiektu.

Mam już system BI lub ERP. Czy mogę go połączyć z kotłownią?

Bardzo często nasi klienci posiadaj już wdrożone systemy BI lub ERP u siebie i chcą mieć z nich dostęp do danych np. o produkcji energii przez kotłownię. Żaden problem!

System  , który zdalnie monitoruje pracę wszystkich naszych obiektów, zbiera i archiwizuje dane do relacyjnej bazy danych SQL. Dzięki temu można ich używać w praktycznie każdym systemie ERP i BI.

Nie mamy jeszcze żadnego systemu BI u siebie. Czy to problem?

Absolutnie żaden problem. Po pierwsze, system  , posiada wygodny interfejs dostępny przez przeglądarkę internetową, który pozwala na wykonywanie wszystkich podstawowych zadań analitycznych – podgląd danych aktualnych, rysowanie podstawowych wykresów, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego etc.

Po drugie, jeżeli potrzebujesz szerszych możliwości analitycznych, lub samemu chcesz tworzyć analizy i wykresy, to bez dodatkowych kosztów, wdrożymy u Ciebie darmowe i bardzo popularne narzędzie do wizualizacji danych o nazwie .

Tak wygląda system SyNiS, który jest podstawowym narzędziem do zdalnej obsługi kotłowni.

Tak wygląda system Grafana, który jest narzędziem open-source do analizy i wizualizacji danych.

Najnowsze realizacje

Aktualnie realizujemy wiele inwestycji energetycznych na terenie województwa opolskiego, jak również całego kraju.

Prócz inwestycji, mamy w eksploatacji blisko 200 obiektów, na które składają się głównie węzły cieplne i kotłownie.

Wszystkie obiekty podłączone są do systemu , który zdalnie monitoruje 24h/dobę prawidłową pracę układu.

Galeria zdjęć z wybranych realizacji

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com