Węzły cieplne

W ramach działalności, nasza firma świadczy pełny zakres usług związanych w wykonywaniem węzłów cieplnych.

Wykonywane przez nas węzły cieplne, w zależności od wymagań, budowane są w najkorzystniejszej dla klienta technologii i zintegrowane z innymi układami celem najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów.

Po prostu wygodna obsługa

Wszystkie nasze rozwiązania są tworzone od początku do końca z myślą o wygodnej obsłudze dla użytkowników.

Węzły cieplne, które budujemy, są wyposażone w duże i kolorowe ekrany dotykowe, ich sterowanie może odbywać się również przez Internet, za pomocą laptopa lub smartphona z wykorzystaniem zwykłej przeglądarki Internetowej.

Interfejs graficzny jest czytelny i prosty w obsłudze.

Duże i kolorowe ekrany dotykowe.
Dostęp również przez Internet.

Rozwiązania szyte na miarę

Nie stosujemy uniwersalnych regulatorów układów CO/CWU, które z jednej strony są najtańszym rozwiązaniem, ale z drugiej strony dają bardzo ograniczoną funkcjonalność.

We wszystkich naszych układach implementujemy sterowniki PLC. Oznacza to, że każdy program możemy dostosować do indywidualnych potrzeb danego klienta. Dzięki temu możemy w pełni zintegrować dostępną infrastrukturę oraz zastosować optymalne algorytmy sterowania w celu uzyskania dużych oszczędności bez obniżania komfortu odbiorców.

Dzięki możliwości wdrażania dowolnych programów i algorytmów, nasze węzły mogą byś stosowane u klientów o dowolnym profilu działalności.

W zależności od potrzeb klienta, sterownik PLC może zostać zaprogramowany, aby dać użytkownikowi dostęp do wszystkich ustawień, które sam może zmieniać. Program może zostać przygotowany również tak, aby użytkownik miał dostęp tylko do podglądu pracy węzła, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian ustawień.

Jeden z ekranów na sterowniku PLC w układzie wdrożonym w ośrodku szkoleniowym, gdzie mamy wgląd w ogólną pracę układu, włącznie z pompcą ciepła, układami CO/CWU oraz kotłem i układem podgrzewania wody w basenie.

Tańsze CO i CWU

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i algorytmom, nasze węzły cieplne gwarantują obniżenie mocy zamówionej oraz zmniejszenie zużycia energii na cele ogrzewania (CO) i podgrzania ciepłej wody (CWU). Oszczędności wynikają z optymalizacji pracy węzła, przy założeniu utrzymania odpowiedniego komfortu użytkowników. Niektóre z naszych rozwiązań optymalizacyjnych to:

 • Dostosowanie pracy węzła do indywidualnych potrzeb budynku. Dzięki opomiarowaniu kluczowych parametrów, możliwe jest dostarczanie ciepła w ilości, która faktycznie jest wymagana przez obiekt i/lub lokatorów.
 • Korekty (↑ lub ↓) świąteczne, weekendowe, letnie, wakacyjne etc. Kiedy jest taka potrzeba, można zwiększyć dostarczane parametry (np. rano, gdy ludzie szykują się do pracy i szkoły) lub je zmniejszyć (np. latem, gdy lokatorzy nie potrzebują bardzo gorącej wody).
 • Inteligentne sterowanie przepływem cyrkulacyjnym w układach CWU. Mierząc w czasie rzeczywistym przepływ cyrkulacyjny, jesteśmy w stanie ustawić go na takim poziomie, aby we wszystkich pionach woda cyrkulowała, a jednocześnie zmniejszyć straty cieplne do minimum.
 • Aktywny strażnik mocy ustawiany na dowolną moc maksymalną. Jeżeli obawiamy się naliczania karnych opłat za przekroczenia mocy przez dostawcę ciepła, strażnik mocy będzie dbał o to, aby tej mocy nie przekraczać.
 • Wstępny podgrzew ciepłem odpadowym z procesu produkcyjnego, ciepłem z kolektorów słonecznych lub energią elektryczną z paneli fotowoltaicznych.
 • Komunikacja z pompą ciepła, kotłem gazowym (lub innym źródłem) w celu optymalizacji wzajemnej pracy. W nowoczesnych i inteligentnych rozwiązaniach, ważne jest, aby poszczególne elementy ze sobą współdziałały, a nie pracowały oddzielnie.
 • Wykorzystanie prognozowanej i aktualnej pogody. Dzięki temu możliwe jest np. podgrzanie basenu do wyższej temperatury w czasie, gdy panele PV zapewnią najwyższy poziom produkcji i oszczędności.
Przeciętny spadek mocy zamówionej dla CO i CWU o 20%
Przeciętny spadek kosztu CWU o 35%.

Gwarancja oszczędności dzięki kontraktowi ESCO

W wielu przypadkach, już na etapie audytu widać, że zabudowanie naszego węzła cieplnego przyniesie tak daleko idące oszczędności, że jesteśmy w stanie zawrzeć z klientem kontrakt typu ESCO.

W tej formule, koszt całej inwestycji bierzemy na siebie, a z klientem dzielimy się powstałymi oszczędnościami. W przypadku braku oszczędności, klient nie płaci nic.

Poniżej kilka naszych artykułów o ESCO.

Wiele obiektów, wiele możliwości

Wszystkie wykonywane przez nas kotłownie i węzły cieplne, są w standardzie wpięte do globalnego systemu , który zdalnie monitoruje 24h/dobę prawidłową pracę układu i powiadamia serwis, gdy występuje jakikolwiek problem. Dzięki temu możliwy jest podgląd i sterowanie nie tylko jednym obiektem, ale całą grupą obiektów. Nasze największe wdrożenia składają się z dziesiątek i setek węzłów cieplnych (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu).

Na mapie satelitarnej widać rozmieszczenie obiektów w wybranym osiedlu mieszkaniowym oraz wybrane parametry na wszystkich obiektach danego osiedla.

Mając do dyspozycji dane pomiarowe z wielu obiektów, możemy je wykorzystać do znacznie lepszego sterowania nimi. Przykładem mogą być budynkowe czujniki temperatury zewnętrznej. O różnych porach dnia, w zależności od lokalizacji, przekłamywać będą czujniki na innych budynkach. Mając wgląd we wszystkie czujniki, możemy filtrować i uśredniać dane oraz sterować całym osiedlem od tej samej chwilowej temperatury zewnętrznej.

Na każdym budynku, czujnik temperatury zewnętrznej potrafi przekłamywać pomiar o pewnych porach dnia.
Po zastosowaniu uśredniania, wszystkie budynki prowadzone są od wspólnej, rzeczywistej temperatury zewnęrztnej.

Prognoza pogody i temperatura odczuwalna

Standardowe węzły cieplne, a właściwie układy CO podłączone do tych węzłów, sterowane są od temperatury zewnętrznej mierzonej przez czujnik na elewacji. W sporej części przypadków jest to rozwiązanie wystarczające, ale nie zawsze. Jeżeli zależy nam na maksymalizacji komfortu lokatorów lub optymalizacji energetycznej, możliwe jest uwzględnienie temperatury odczuwalnej, na którą oprócz temperatury powietrza mają wpływ wiatr, opady, wilgotność etc. Nasze węzły cieplne mogą pozyskiwać takie dane z lokalnej stacji pogodowej lub portali meteorologicznych i uwzględniać je w swoim działaniu.

W niektórych przypadkach, bardzo korzystne z punktu widzenia komfortu lub optymalizacji ogrzewania budynku, jest uwzględnienie w sterowaniu węzła cieplnego prognozy pogody z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Prognoza taka pobierana jest przez Internet z dedykowanych portali meteorologicznych i pozwala przygotować budynek na zmiany parametrów pogodowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czujniki temperatury wewnętrznej

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie jednego lub kilku czujników temperatury wewnętrznej na terenie obiektu. Rozwiązanie to można zastosować np. w budynkach użyteczności publicznej, biurach, czy halach produkcyjnych. Można wtedy dostosować pracę węzła cieplnego do faktycznych warunków wewnątrz budynku i unikać nadmiernego wychładzania pomieszczeń w nocy i o poranku (pracownicy przychodzą już do właściwie nagrzanych pomieszczeń) lub przegrzania w okolicach południa, gdy w zimie temperatura w pomieszczeniach znacząco wzrasta.

Zastosowanie takiego rozwiązania na poziomie węzła cieplnego daje wymierne efekty w postaci zwiększenia komfortu użytkowników, w połączeniu z optymalnym wykorzystaniem energii. Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż klasyczne sterowanie budynkowe z wykorzystanie systemów BMS, gdzie sterowane są pojedyncze grzejniki w pomieszczeniach.

Pompy ciepła, fotowoltaika, solary...

Węzły cieplne to nie tylko ciepło sieciowe z elektrociepłowni, czy lokalnej kotłowni. Jesteśmy pionierami w integracji klasycznych węzłów cieplnych z odnawialnymi źródłami energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można znacząco zmniejszyć koszty związane ze zużyciem ciepła w budynkach.

W okresie letnim, takie układy potrafią pracować całkowicie bezkosztowo. Ciepło dostarczane jest przez pompę ciepła. Pompa ciepła zasilana jest w energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych. Panele pracują tylko w dzień, więc ciepło jest akumulowane w zasobnikach, aby w nocy można było wykorzystać nagrzaną ciepłą wodę.

W okresie zimowym, ciepło sieciowe lub z kotłów gazowych jest tylko uzupełnieniem podstawowego źródła jakim jest pompa ciepła.

Posiadamy pogate doświadczenie i liczne wdrożenia integrujące ze sobą różnorodne źródła ciepła:

 • pompy ciepła,
 • kotły gazowe (i inne),
 • fotowoltaika,
 • solary,
 • ciepło sieciowe (miejskie lub z lokalnej kotłowni).

Jednym z naszych największych partnerów jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu. Od wielu lat, eksploatujemy dla niej ponad 100 węzłów cieplnych. Dbamy przy tym o bezawaryjną pracę wszystkich układów oraz o optymalne koszty CWU i CO.

Długotrwała relacja z klientem

Wszystkie nasze projekty nastawione są na długą relację z klientem, która nie kończy się po okresie gwarancyjnym.

Dla mniejszych podmiotów (np. mniejsze spółdzielnie miszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady produkcyjne, banki, szpitale) do zaoferowania mamy:

Dla większych podmiotów (duże spółdzielnie mieszkaniowe) dodatkowo możemy zaoferować:

Podgląd i sterowanie

System , do którego są podłączone wszystkie nasze obiekty, zbiera i archiwizuje w trybie ciągłym wszystkie parametry pracy węzła. Do tego umożliwia zdalną zmianę nastaw (np. zadanej temp. CWU) oraz wysyłanie powiadomień SMS w przypadku wystąpienia problemów.

Dostęp do takich możliwości niesie ze sobą wymierne korzyści:

Podgląd obiektu w czasie rzeczywistym
Historia pomiarów i nastaw na wykresach
Kontrola całego osiedla na mapie satelitarnej
Analiza mocy zamówionej

Powiadomienia SMS

Dzięki temu, że wszystkie nasze węzły cieplne podłączone są do systemu , użytkownik zyskuje spektakularne możliwości. Może on ustawić kontrolę dowolnego parametru, którego niedotrzymanie spowoduje wysłanie wiadomości SMS na podaną listę telefonów. Kilka przykładowych rodzajów powiadomień to:

Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości

Dzięki funduszom europejskim, wdrożyliśmy nowatorskie rozwiązanie na skalę światową. Dzięki zastosowaniu sieci neuronowych i narzędzi sztucznej inteligencji, stworzyliśmy rozwiązanie, które samodzielnie uczy się, jak wygląda prawidłowa praca układu. Jeżeli system „dojdzie do wniosku”, że dzieje się coś dziwnego, wyśle odpowiednie powiadomienie SMS do operatora.

Rozwiązanie to stanowi uzupełnienie klasycznego mechanizmu powiadomień SMS. Dzięki sztuczne inteligencji, nawet jeżeli poszczególne parametry są w normie, to algorytm jest w stanie wykryć nawet niewielkie odchylenia od pracy standardowej i wysłać informację SMS. Samodzielnie, bez udziału człowieka…

 

Raportowanie pracy węzła

Dzięki temu, ze wszystkie nasze węzły cieplne są w standardzie podłączone do system  , klient może sam w dowolnym momencie (lub np. co miesiąc od nas na maila) wygenerować dowolny, zaprojektowany specjalnie dla siebie raport okresowy z pracy węzła – lub dowolny inny raport.

Raport może być w formacie PDF lub XLS i zawierać wszystkie konieczne dla klienta informacje. Mogą to być stany ciepłomierzy, wodomierzy, temperatury średnie, ciśnienia etc.

Kliknij i pobierz przykładowy protokół kontroli pracy węzła cieplnego.
Kliknij i pobierz przykładowy raport techniczny z pracy węzła cieplnego.

Mam już system BI lub ERP. Czy mogę go połączyć z węzłem cieplnym?

Bardzo często nasi klienci posiadaj już wdrożone systemy BI lub ERP u siebie i chcą mieć z nich dostęp do danych np. o zużyciu energii przez węzeł cieplny. Żaden problem!

System  , który zdalnie monitoruje pracę wszystkich naszych węzłów cieplnych, zbiera i archiwizuje dane do relacyjnej bazy danych SQL. Dzięki temu można ich używać w praktycznie każdym systemie ERP i BI.

Nie mamy jeszcze żadnego systemu BI u siebie. Czy to problem?

Absolutnie żaden problem. Po pierwsze, system  , posiada wygodny interfejs dostępny przez przeglądarkę internetową, który pozwala na wykonywanie wszystkich podstawowych zadań analitycznych – podgląd danych aktualnych, rysowanie podstawowych wykresów, eksport danych do arkusza kalkulacyjnego etc.

Po drugie, jeżeli potrzebujesz szerszych możliwości analitycznych, lub samemu chcesz tworzyć analizy i wykresy, to bez dodatkowych kosztów, wdrożymy u Ciebie darmowe i bardzo popularne narzędzie do wizualizacji danych o nazwie .

Tak wygląda system SyNiS, który jest podstawowym narzędziem do zdalnej obsługi węzłów cieplnych.

Tak wygląda system Grafana, który jest narzędziem open-source do analizy i wizualizacji danych.

Najnowsze realizacje

Aktualnie realizujemy wiele inwestycji energetycznych na terenie województwa opolskiego, jak również całego kraju.

Prócz inwestycji, mamy w eksploatacji blisko 200 obiektów, na które składają się głównie węzły cieplne i kotłownie.

Wszystkie obiekty podłączone są do systemu , który zdalnie monitoruje 24h/dobę prawidłową pracę układu.

Galeria zdjęć z wybranych realizacji

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com