Artykuły

Jak uratować naszą planetę.

Krok 1: kontrakty ESCO.

Motto: „Najszlachetniejszą formą energii jest energia niezużyta”.

Jakie jest najważniejsza strategia działania firm produkujących i sprzedających energię? Sprzedać jak najwięcej i jak najdrożej. Niezależnie od szczytnych misji głoszonych przez różne firmy energetyczne – zawsze ten cel jest celem nadrzędnym.

A jaki cel ma odbiorca energii? Kupić jak najmniej i jak najtaniej. Jest to typowy konflikt interesów w relacji sprzedawca – klient.

Konflikt sprzedawca - kupujący

Obecnie w zasadzie wszystkie firmy produkujące i dostarczające energię widzą swoją przyszłość i ekspansję w zwiększaniu produkcji i sprzedaży energii. Wszystkie długofalowe plany rozwoju (krajowe, europejskie, czy światowe) przewidują wzrost produkcji i konsumpcji energii. Nie jest to jednak dobry kierunek w dzisiejszym świecie. Właściwym bowiem kierunkiem (i to nie tylko w dziedzinie energii) jest redukcja i oszczędność, a nie ekspansja i rozrzutność. Słowo „rozrzutność” nie jest nadużyciem, gdyż dostawcy energii często doskonale wiedzą (naprawdę są fachowcami), gdzie i jak może klient zaoszczędzić, ale przecież nie będą mu tym mówić. Nie chcą sprzedawać mniej i taniej!

Rynek energii (elektrycznej, ciepła, gazu i paliw) jest w większości krajów regulowany i kontrolowany. Mamy koncesje i taryfy, mamy ustawy i rozporządzenia, ministerstwa energii i urzędy regulacyjne. Wszystko po to, by kontrolować i pilnować cen energii. Wszystko po to, aby odgórnie próbować łagodzić ten odwieczny konflikt między sprzedawcą, a kupującym. Także po to, by zarabiać. Producenci i dostawcy energii, to często firmy państwowe płacące bardzo duże podatki i zatrudniające setki tysięcy pracowników. Powstają nowe ustawy o odnawialnych źródłach energii, o efektywności energetycznej, o wspieraniu kogeneracji. Niestety najczęściej pisane są pod potrzeby i dyktando producentów energii.

Konflikt sprzedawca – klient pozostaje, a nawet się pogłębia. Ceny energii rosną znacznie szybciej, niż inflacja.

Sprzedawać oszczędności

Zastanówmy się, z czego wynika ten konflikt? Otóż przedmiotem konfliktu jest sprzedawany towar – energia. To jakże epokowe odkrycie, pozwoli nam ten odwieczny konflikt interesów rozwiązać. Czy można nakłonić dostawcę energii, aby zmienił swoją prawdziwą misję: „sprzedać jak najwięcej i jak najdrożej” na: „produkować jak najmniej i dostarczać jak najtaniej”?

Otóż możemy! Poprzez zmianę sprzedawanego towaru. Niech towarem stanie się oszczędność energii. Jeżeli producent, czy dostawca energii, zostanie sprzedawcą „oszczędności”, to stanie on po tej samej stronie barykady, co odbiorca. Będzie zarabiał więcej, gdy mniej wyprodukuje i taniej dostarczy, a odbiorca mniej zużyje.

Kontrakty ESCO

Kontakty ESCO są kontraktami, gdzie obie strony mają ten sam cel: produkować jak najtaniej i zaoszczędzić jak najwięcej, a oszczędnościami się podzielić.

Pierwsze kontrakty ESCO w Polsce zawarte zostały przez ECO S.A. Opole w latach 2002-2004. Był to przykład, gdzie „typowy” dostawca ciepła zarabiał na generowaniu oszczędności u swojego klienta. ECO S.A. zawarło takie kontrakty ze szpitalami i jednostkami wojskowymi, a także z jedną z firm produkcyjnych.

Istotą kontraktu ESCO jest określenie aktualnych kosztów oraz zużycia energii u Klienta, a następnie wprowadzenie takich działań modernizacyjnych, aby obniżyć koszty i zużycie energii. Nadwyżka finansowa, która powstanie w wyniku oszczędności, pozwala na spłatę kosztów modernizacji oraz obniża koszty związane ze zużyciem energii przez klienta. Zasady takich kontaktów opisano w poniższym artykule.

Czy można takie kontrakty rozpowszechnić? Czy można przekonać firmy energetyczne i klientów, że mogą wspólnie działać i wspólnie zarabiać oszczędzając energię z korzyścią dla każdej ze stron i środowiska? Uważamy, że kontrakty ESCO są przyszłością firm energetycznych. Firma, która jako pierwsza zrozumie, że nie ekspansja i wzrost sprzedaży, ale oszczędność i ograniczenie kosztów energii u klienta są podstawowym celem jej działalności wygra na każdym polu z konkurencją, czyli firmami sprzedającymi energię.

Na pewno przeszkodą będą przepisy i pazerność fiskalna. W końcu, mniejsze zużycie energii to mniej podatków, akcyzy i innych przychodów dla państwa. Ale czyż nie zyskamy jako społeczeństwo i cała Ziemia? Czy nie lepiej w krajowych i światowych celach długoterminowych podawać nie to, o ile zwiększymy zużycie energii, ale o ile ograniczymy jej zużycie i jej koszt?

Gdzie stosować

Kontrakty ESCO możemy stosować wszędzie:

 • w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • w wspólnotach mieszkaniowych,
 • w zakładach przemysłowych,
 • w szpitalach,
 • w szkołach,
 • w urzędach.

Efekty naszych kontraktów ESCO

W ostatnich 4 latach wdrożyliśmy programy modernizacyjne w 7 zakładach przemysłowych. Osiągnięty efekty są godne pochwały, gdyż uzyskaliśmy bardzo wysokie oszczędności:

 • 37 GWh / rok
  Tyle energii każdego roku zostaje zaoszczędzone we wspomnianych 7 zakładach przemysłowych.
 • 10 mln zł / rok
  O tyle zmniejszyły się roczne koszty energii w tych zakładach przemysłowych.

 

Aby mieć wyobrażenie o poziomie uzyskanych oszczędności, dodajmy że, przeciętnie w mieszkaniu zużywamy (energia elektryczna i ciepło) ok. 18 MWh na rok. Działania naszego zespołu, który składa się z zaledwie kilkunastu osób, spowodowały oszczędność energii, która wystarczyłaby na cały rok dla 2000 mieszkań. Ograniczyliśmy przy tym emisję CO2 o ok. 15000 ton rocznie. To naprawdę dużo, biorąc pod uwagę, jak mały zespół nad tym pracował i jak mało to w sumie kosztowało.

Aby osiągnąć wspomniane oszczędności, poniesiono nakłady na modernizację w kwocie ok. 20 mln zł. Jeżeli podzielimy to przez wygenerowane roczne oszczędności (powyższe 10 mln zł / rok), to obliczymy, że prosty czas zwrotu wyniósł średnio w tych zakładach… 2 lata. Tak, to nie pomyłka. Czas zwrotu nakładów wyniósł 2 lata!

Szukamy wsparcia dla idei ESCO

Czego potrzebujemy, aby rozpowszechnić ideę ESCO oraz nową filozofię działania związaną z takimi kontraktami?

 • Fachowców
  Kompetentnych, odpowiedzialnych i wyszkolonych fachowców od „oszczędności”. Dlatego otwieramy na naszej stronie „poradnik dla audytorów” i rozpoczynamy cykl bezpłatnych szkoleń.
 • Dostawców
  Dostawców energii, którzy zechcą sprzedawać jak najmniej i jak najtaniej w celu zwiększenia swoich zysków.
 • Wsparcia mediów
  Wsparcia ze strony mediów i wszystkich chętnych w celu propagowania idei ESCO. Piszcie do nas na kontakt@egie.pl
 • Finansowania
  Banku lub innej instytucji finansującej, która pozwoli nam realizować takie kontrakty.

Na koniec

Ratujmy naszą planetę.
Jeżeli nic nie zrobimy, to za 20-30 lat już jej nie uratujemy.

mgr. inż. Andrzej Jurkiewicz
Prezes eGIE Sp. z o.o. Opole
aj@egie.pl

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com