Spółdzielnia mieszkaniowa w Opolu – system zarządzania energią

Celem wdrożenia było wdrożenie systemu zarządzania energią obejmującego węzły cieplne w 104 budynkach mieszkalnych oraz 1 budynku użytkowym będącym siedzibą Spółdzielni. W związku z rozmiarem wdrożenia oraz specyficznymi wymaganiami co do systemu zarządzania energią, system SyNiS wdrożony w SM Opole, nosi nazwę systemu CeSiN.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, oddział w Gorlicach – system zarządzania energią

Celem wdrożenia systemu jest opomiarowanie kluczowych elementów linii technologicznych i infrastruktury dodatkowej. Ma to umożliwić m.in szczegółową analizę kosztów energii elektrycznej z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa. Dodatkowo system umożliwi monitorowanie efektywności wykorzystania energii, poszukiwanie potencjalnych możliwości do wdrożenia optymalizacji w tym zakresie (np. ujawnienie i skompensowanie głównych źródeł energii biernej na zakładzie).

Zakład Ozas-Esab Sp. o.o. w Opolu – węzeł cieplny

Celem wdrożenia było zaprojektowanie oraz budowa 2-funkcyjnego (CO+CWU) węzła cieplnego. Węzeł zasilany jest ciepłem sieciowym za pośrednictwem 2 płytowych wymienników ciepła. Układ CWU pracuje w oparciu o 2 zasobniki ciepłej wody po 500 dm³. Układ CO składa się z 3 niezależnych obiegów w systemie podmieszania pompowego – zasilających odpowiednio biurowiec, starą halę i nową halę.

Ośrodek szkoleniowy STRAŻAK w Turawie – węzeł cieplny

Celem wdrożenia było zaprojektowanie oraz budowa 3-funkcyjnego (CO+CWU+basen) węzła cieplnego opartego o pompę ciepła. Węzeł posiada rezerwowe źródło w postaci kotła olejowego pozostawionego sprzed modernizacji. Układ paneli fotowoltaicznych zapewnia z nadwyżką zasilanie pompy ciepła w ciągu dnia w okresie wiosenno-letnim i częściowo również w pozostałej części roku.