Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią na potrzeby raportowania efektu ekologicznego

W Szkole Podstawowej w Samoklęskach (woj. lubelskie) wdrożyliśmy System Zarządzania Energią, którego celem jest bieżące raportowanie uzyskanego efektu ekologicznego po termomodernizacji szkoły finansowanej z funduszy unijnych. W tym celu, monitorowane są podstawowe parametry pracy zmodernizowanej kotłowni, która zapewnia ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania – zbierane są informacje z licznika ciepła oraz licznika energii elektrycznej.

Odczytywanie informacji z 1-fazowego licznika energii elektrycznej (Orno OR-WE-514) odbywa się z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU.

Z licznika pobierane są informacje o:

  • częstotliwości,
  • napięciu,
  • prądzie,
  • mocy czynnej,
  • energii czynnej.
Orno OR-WE-514
Kamstrup Multical 603

Odczytywanie informacji z licznika ciepła (Kamstrup Multical 603) również odbywa się z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU.

Z ciepłomierza pobierane są informacje o:

  • temp. zasilania,
  • temp. powrotu,
  • przepływie,
  • mocy chwilowej,
  • energii cieplnej.

Wszystkie powyższe informacje trafiają do naszego sterownika zamontowanego w szafce AKPiA naszej produkcji. Sterownik PLC dzięki komunikacji zrealizowanej przez sieć komórkową łączy się z aplikacją serwerową zlokalizowaną w chmurze obliczeniowej na naszych serwerach typu VPS zlokalizowanych w centrach obliczeniowych firmy NAZWA.PL, która jest wiodącą firmą w tym segmencie na polskim rynku. Dzięki takiej architekturze i zastosowanym rozwiązaniom, użytkownik końcowy ma wgląd w cały system za pośrednictwem prostej i intuicyjnej aplikacji typu SCADA dostępnej z poziomu zwykłego komputera i przeglądarki internetowej, z dowolnego miejsca, za pomocą sieci Internet.

Samoklęski - szafa AKPiA z zewnątrz
Samoklęski - szafa AKPiA z wewnątrz

Na potrzeby SZE została wykonana wizualizacja w formie uproszczonego schematu technologicznego, która umożliwia m.in. podgląd danych online oraz dostęp do danych historycznych.

Samoklęski - schemat w SCADA

Zaimplementowany w SZE moduł raportowania, generuje Raport Efektu Ekologicznego za wybrany okres w formacie PDF, dzięki któremu szkoła może kontrolować, jaki efekt ekologiczny jest osiągany w kolejnych miesiącach i czy spełnia wymagania, które były założone na etapie wnioskowania o dotację z funduszy europejskich.

Samoklęski - raport efektu ekologicznego