Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łambinowicach

Projekt, budowa i eksploatacja 6 kotłowni wraz z indywidualnymi węzłami cieplnymi

Lokalizacja i zakres prac

We wrześniu 2019 roku przeprowadziliśmy rozruch 6 nowych źródeł ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w SM Łambinowicach polegała na likwidacji centralnej kotłowni węglowej o mocy ok. 1,2 MW (spalała ok 300 ton węgla na rok) i zastąpieniu jej pięcioma gazowymi generatorami ciepła i jedną kotłownią gazową klasyczną.

Nowe układy znalazły się w następujących lokalizacjach:

 • ul. 1-maja 3,
 • ul. Obozowa 46,
 • ul. Obozowa 58,
 • ul. Powstańców Śląskich 13,
 • ul. Szkolna 10,
 • ul. Szkolna 12.

Pięć z nich to budynki mieszkalne-wielorodzinne, a jeden obiekt (ul. Obozowa 58) to biurowiec. W tych pierwszych wybrano właśnie technologię gazowych generatorów ciepła, gdyż nie było w nich pomieszczeń przeznaczonych pod kotłownie tradycyjne. W przypadku biurowca zdecydowano się na kotłownię klasyczną, gdyż obiekt posiadał odpowiednie pomieszczenie w piwnicy (było to pomieszczenie po dawnej kotłowni węglowej).

Koszty i planowane efekty

Planowana oszczędność energii w wyniku modernizacji systemu ciepłowniczego wynosi ok. 3000 GJ/rok, a zmniejszenie emisji CO2 na obszarze SM Łambinowice wyniesie ok. 460 ton CO2/rok.

Koszt modernizacji wynosił 800.000,00 PLN, a uzyskane oszczędności pozwolą spłacić inwestycję w ciągu niecałych 5 lat. Na sfinansowanie modernizacji SM Łambinowice uzyskała preferencyjny kredyt z Fundacji Rozwoju Śląska o zerowym oprocentowaniu.

Umowy z naszą firmą obejmowały przygotowanie dokumentacji technicznej (również pozwolenie na budowę), przygotowanie wniosku o preferencyjny kredyt, wykonanie modernizacji i prowadzenie eksploatacji węzłów ciepłowniczych z gazowymi generatorami ciepła przez okres 15 lat. Oznacza to, że prowadziliśmy i zrealizowaliśmy całą inwestycję od A do Z i to z pełnym sukcesem.

Gazowy Generator ciepła

Gazowy Generator Ciepła (GGC) jest to jedna z najnowszych technologii w ciepłownictwie mieszkaniowym. W tej technologii wyróżniamy 3 główne elementy:

 • Zewnętrzną stację generatora gazowego

Zlokalizowaną na zewnętrznej ścianie budynku, lekko ponad poziomem ziemi. Są to 2-3 kotły gazowe umieszczone w specjalnej obudowie wraz z osprzętem.

 • Węzeł ciepłowniczy

Zamontowany w pomieszczeniu w piwnicy. Jest to 1-funkcyjny (tylko CO) lub 2-funkcyjny (CO+CWU) węzeł cieplny.

 • System nadzoru i sterowania – SyNiS

System informatyczny do inteligentnego sterowania i kontrolowania układów ciepłowniczych.

Takie rozwiązanie, mimo że mało znane w ciepłownictwie, ma szereg zalet:

 • Nie potrzebne jest odpowiednie pomieszczenie wewnątrz budynku (jak jest to przy typowej kotłowni gazowej),
 • Nie musi spełniać norm wymaganych dla kotłowni gazowych lokalizowanych w budynkach lub w kontenerach (kubatura, przegrody, położenie),
 • Jest bardziej bezpiecznym rozwiązaniem od kotłowni zlokalizowanej  wewnątrz budynku,
 • Nie wymaga fundamentów (wykonanie naścienne),
 • Uproszczona procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę (pozwolenie budowlane dotyczy tylko projektu instalacji gazowej),
 • Bardzo wysoka sprawność (ekologiczne i tanie rozwiązanie),
 • Możliwość kontrolowania i sterowania przez sieć Internet (system SyNiS),

Nowoczesność i technologia

Dzięki zastosowaniu systemu SyNiS, kontrola parametrów GGC i jego sterowanie odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej – jest to tzw. aplikacja typu SCADA zlokalizowana w chmurze obliczeniowej.

Do podstawowej obsługi nie wymaga żadnych skomplikowanych kursów, a jedynie krótkiego szkolenia (1-2 godziny).

Okiem eksperta

Bartosz Baranowski

Specjalista ds. urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

eGmina, Insfrastruktura, Energetyka Sp. z o.o

Do doprowadzenia rur z kotłów do pomieszczenia węzła cieplnego wykorzystane zostały istniejące okna, dzięki czemu zaoszczędzony został czas na wycinanie otworów.

Konstrukcja, w której zostały zawieszone kotły została uszczelniona przy pomocy płyt warstwowych, które dobrze izolują kotły od czynników zewnętrznych.

W każdej kotłowni został zainstalowany system detekcji gazów. W razie niepożądanej nieszczelności mieszkańcy dowiedzą się o tym dzięki alarmowi świetlno-akustycznym.

Każdy rodzaj rur użyty przy budowie kotłowni został zaizolowany specjalnym do tego materiałem. Pomogło to w ograniczeniu strat cieplnych.

Połączenia elektryczne jak i uruchomienia kotłowni zostały wykonane przez przeszkolonych pracowników firmy u producenta kotłów.

Jak to wygląda

Poniżej kilka zdjęć pokazujących, jak ta technologia wygląda w praktyce.

Obudowa GGC z zewnątrz
Widok kotłów wewnątrz GGC
Widok na GGC z szerszej perspektywy
Węzeł cieplny w pomieszczeniu piwnicznym