Audyty przemysłowe

Obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw zgodnie z "Ustawą o efektywności energetycznej".

Audyty przemysłowe

Obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw zgodnie z "Ustawą o efektywności energetycznej".

Audyty przemysłowe dla MŚP z Opolskiego dofinansowane 70%

Audyty przemysłowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. Opolskiego z dofinansowaniem RPO w wysokości 70%.

Audyty efektywności energetycznej

Audyty energetyczne, na podstawie których otrzymuje się świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) zbywalne na giełdzie energii.

Audyty termomodernizacyjne

Audyty energetyczne zgodnie z "Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów" umożliwiające uzyskanie premii do 15% wartości inwestycji.

Kontakt i pytania

mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

Prezes i główny audytor

Czym jest audyt przemysłowy

Audyty przemysłowe to audyty energetyczne przedsiębiorstwa, których wymóg przeprowadzenia co 4 lata wynika z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2019 r. poz. 545).

Wymóg ten dotyczy dużych przedsiębiorstw, a więc przedsiębiorstw z wykluczeniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292).

Szczegółowe definicje powyższych pojęć można uzyskać w materiałach zamieszczonych obok.

CZYTAJ

Audyt energetyczny - obowiązek dużych przedsiębiorców

Logo ISAP

CZYTAJ

Ustawa o efektywności energetycznej

Logo ISAP

CZYTAJ

Ustawa Prawo przedsiębiorców

Cena audytu

Ceny audytów przemysłowych są kwestią bardzo indywidualną i zależą od wielu czynników. Przybliżone ceny i ogólne zakresy przedstawia poniższe zestawienie.

USTAWOWY

5.000 – 15.000 PLN

W zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa.

CZAS ZWROTU

Nie dotyczy. Brak oszczędności po wdrożeniu.

OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE

Nie dotyczy. Brak oszczędności po wdrożeniu.

SPEŁNIA USTAWĘ

OSZCZĘDNOŚCI

BIAŁE CERTYFIKATY

PROSTY

15.000 – 30.000 PLN

Zależnie od rozmiaru zakładu i skomplikowania procesów.

2-5 LAT

Czas zwrotu inwestycji (oraz audytu) po wdrożeniu zaleceń audytu.

5-10% / ROK

Oszczędności na energii i mediach po wdrożeniu zaleceń audytu.

SPEŁNIA USTAWĘ

OSZCZĘDNOŚCI

BIAŁE CERTYFIKATY

STANDARD

30.000 – 80.000 PLN

Zależnie od rozmiaru zakładu i skomplikowania procesów.

1-4 LAT

Czas zwrotu inwestycji (oraz audytu) po wdrożeniu zaleceń audytu.

10-15% / ROK

Oszczędności na energii i mediach po wdrożeniu zaleceń audytu.

SPEŁNIA USTAWĘ

OSZCZĘDNOŚCI

BIAŁE CERTYFIKATY

PEŁNY

80.000 – 150.000 PLN

Zależnie od rozmiaru zakładu i skomplikowania procesów.

1-3 LAT

Czas zwrotu inwestycji (oraz audytu) po wdrożeniu zaleceń audytu.

15-30% / ROK

Oszczędności na energii i mediach po wdrożeniu zaleceń audytu.

SPEŁNIA USTAWĘ

OSZCZĘDNOŚCI

BIAŁE CERTYFIKATY

Nasie klienci i referencje

Kuźnia Glinik

Kuźnia Glinik Sp. z o.o.

Gorlice, woj. małopolskie

Kuźnia Glinik
Conbelts Bytom S.A.

Conbelts Bytom S.A.

Bytom, woj. śląskie

Conbelts Bytom S.A.
Lentex S.A.

Lentex S.A.

Lubliniec, woj. śląskie

Lentex S.A.
previous arrow
next arrow

Przeprowadzanie audytu

Istotne jest, aby odróżnić od siebie 4 procesy związane z audytem przemysłowym. Są to:

 • wykonywanie audytu przemysłowego,
 • wdrażanie zaleceń z audytu przemysłowego,
 • roczne oszczędności z tytułu zmniejszonego zużycia energii i mediów oraz pozyskiwanie białych certyfikatów,
 • bieżąca obsługa gospodarki energetycznej zakładu.

Jeżeli mówimy o wykonywaniu audytu przemysłowego, mamy tu na myśli opracowywanie dokumentu przez wyspecjalizowanych audytorów energetycznych. Opracowany dokument analizuje zakład przemysłowy pod kątem zużycia energii i wszelkich mediów oraz wskazuje możliwe inwestycje celem optymalizacji ich wykorzystania wraz ze wskazaniem czasu zwrotu i rocznych oszczędności. Wykonanie audytu przemysłowego jest prowadzone w oparciu o umowę właśnie na jego przeprowadzenie. Po zakończeniu wykonywania audytu, audyt stanowi czysty koszt. Aby koszt przekształcić w oszczędności i zyski, konieczne są kolejne procesy.

Drugim procesem jest wdrażanie zaleceń z audytu przemysłowego. Proces ten jest prowadzony w oparciu o odrębną umowę (lub umowy). Jest to klasyczny etap inwestycyjny, w którym wdrażane są zalecenia (np. wymiana źródeł ciepła, budowa odzysków etc.) opisane w audycie przemysłowym.

Trzecim procesem jest korzystanie z modernizacji opisanych w audycie i wdrożonych na etapie inwestycji. Poniesione inwestycje zwracają się w postaci  rokrocznych oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii i mediów we wszystkich obszarach pracy zakładu – od linii technologicznych, po obszary socjalne (np. ciepła woda użytkowa i ogrzewanie). Pozyskiwane są również białe certyfikaty, które następnie są sprzedawane i wpływają na skrócenie czasu zwrotu całej inwestycji (wraz z audytem przemysłowym).

Ważnym jest, aby zrozumieć dlaczego wykonywanie najtańszych audytów przemysłowych jest nieopłacalne. Takie audyty kończą się na pierwszym z opisanych procesów i pozostają na etapie „czystego kosztu”. Najtańsze audyty mają  za cel jedynie spełnienie wymogów ustawowych i nie niosą ze sobą większej wartości merytorycznej, a więc nie są podstawą do późniejszych wdrożeń i inwestycji. Przeprowadzenie rzetelnego (a więc i niestety droższego audytu) nie tylko zwraca się w przeciągu kilku lat, ale również generuje rokrocznie oszczędności, które przekształcają się de facto w czysty zysk, no i oczywiście pozytywnie wpływają na zmiany klimatyczne.

Na koniec pozostaje jeszcze bieżąca obsługa gospodarki energetycznej. Jest to etap, którego pominięcie powoduje rokroczne zmniejszenie oszczędności. Jest to również etap, który jest najczęściej pomijany nawet przez doświadczone firmy audytorskie, a jednocześnie pomijany również przez firmy wykonujące wdrożenia i inwestycje. Przyczyną jest to, że obszar ten leży na styku kompetencji tych dwóch branż i najczęściej firmy nie mają tzw. know-how do jego przeprowadzenia. Czemu to takie ważne… Procesy zachodzące w zakładzie zmieniają się (nowe linie technologiczne, zwiększenie zatrudnienia etc.). Zmienia się również stan techniczny wszelkiej infrastruktury zakładowej (spadek sprawności urządzeń, wymiana urządzeń na inne modele etc.). Prowadzi to do tego, że wszelkie parametry, które został zaplanowane w audycie, a następnie wdrożone na etapie inwestycji z roku na rok coraz bardziej odstają od stanu faktycznego zachodzącego w zakładzie. Powoduje to oczywiście zmniejszenie efektywności inwestycji, a więc i spadek poziomu oszczędności. Aby temu zapobiec należy te parametry korygować.

Aby realizować ów doglądanie i korygowanie, wprowadziliśmy na rynek specjalistyczne narzędzie klasy SCADA, które umożliwia utrzymanie (a czasem nawet podniesienie) poziomu oszczędności otrzymanego bezpośrednio po dokonaniu inwestycji. Można o nim poczytać w osobnym artykule – link obok.

Dzięki temu rozwiązaniu, możliwa jest kontrola wszelkich parametrów związanych z gospodarką energetyczną zakładu i urządzeń na nią się składających. Korygowane zdalnie mogą być wszelkie nastawy i ustawienia, a także wysyłane są powiadomienia (np. poprzez SMS) o wszelkich nieprawidłowościach lub pogorszeniu pracy. Rozwiązanie to znajduje się już na rynku od prawie dekady i udowodniło swoją wartość i zalety.

CZYTAJ

System nadzoru i sterowania SyNiS

Poniżej przedstawione są poszczególne kroki składające się na pierwszy z opisanych procesów, czyli wykonywanie audytu przemysłowego wraz z czasem ich trwania.

KROK 1

ANKIETA

Zdalna ankieta pokazująca zużycie energii w zakładzie.

OK. 7 DNI

KROK 2

WIZJA LOKALNA

Wizyta zespołu audytorów w przedsiębiorstwie.

DO 21 DNI

KROK 3

WYCENA

Wycena audytu na podstawie zebranych danych.

DO 7 DNI

KROK 4

UMOWA

Umowa na przeprowadznie audytu przemysłowego.

DO 30 DNI

KROK 5

AUDYT

Przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie.

2-6 MIESIĘCY

Przykładowy zakres audytu

 1. Wizja lokalna
 2. Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną  formę energii
 3. Opis systemu ogrzewania zakładu (kotłownia, sieci przesyłowe, instalacje i odbiory ciepła)
 4. Opis sytemu chłodzenia zakładu (wytwornice wody lodowej, sieci i instalacje chłodu, odbiorniki chłodu)
 5. Opis sytemu sprężonego powietrza (sprężarki, parametry powietrza i jego ilości, odbiory)
 6. Analizy zużycia za okres ostatnich 2-3 lat:
  1. Energii elektrycznej
  2. Ciepła
  3. Chłodu
  4. Sprężonego powietrza
  5. Paliwa (gazu, węgla, oleju itp.)
 7. Analiza zapotrzebowania na:
  1. Energię do ogrzewania budynków
  2. Energię do produkcji ciepłej wody
  3. Energię dla wentylacji i klimatyzacji
  4. Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych
 8. Energia odpadowa z procesów technologicznych
 9. Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii
 10. Analiza możliwości wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych
 11. Analiza możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii
 12. Analiza możliwości zastosowania układów kogeneracji lub trójgenracji
 13. Koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych
 14. Analiza stosowanych taryf i możliwości ich zmian (oszczędności)
 15. Wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego pod kątem:
 16. Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej
 17. Zmniejszenia kosztów dostawy i zużycia energii
 18. Przewidywanych nakładów inwestycyjnych/modernizacyjnych dla każdego z wariantów
 19. Analiza opłacalności ekonomicznej poszczególnych wariantów oraz wariantu rekomendowanego
 20. Oszacowanie efektów ekologicznych
 21. Wnioski końcowe.

Przedstawiony zakres pokazuje jak wieloma dziedzinami zajmujemy się wykonując profesjonalny audyt energetyczny. W wielu przypadkach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania audytu energetycznego, konieczna jest współpraca zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Nieodzownym jest włączenie się w te prace także specjalistów zakładu (Energetyk, Mechanik, Technolog, Ekonomista).

Finansowanie audytu

W ramach zleconych prac przygotowujemy wnioski do instytucji finansujących audyty przemysłowe.

Inne audyty w naszej ofercie

Audyty przemysłowe

Obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw zgodnie z "Ustawą o efektywności energetycznej".

Audyty przemysłowe dla MŚP z Opolskiego dofinansowane 70%

Audyty przemysłowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa Opolskiego z dofinansowaniem RPO w wysokości 70%.

Audyty efektywności energetycznej

Audyty energetyczne, na podstawie których otrzymuje się świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) zbywalne na giełdzie energii.

Audyty termomodernizacyjne

Audyty energetyczne zgodnie z "Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów" umożliwiające uzyskanie premii do 15% wartości inwestycji.