Audyty energetyczne

Wykonujemy szerokie spektrum audytów energetycznych zarówno na potrzeby przemysłu, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.

Wykonaliśmy już ponad:

audytów
0

Przemysłowy

Audyt wykonywany co 4 lata przez duże przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej.

Efektywności energetycznej

Audyt, na podstawie którego otrzymuje się świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

Termomodernizacyjny i remontowy

Audyt w celu uzyskania premii lub grantu zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Przyczyn nadmiernej enrgochłonności

Audyt budynku wielolokalowego określający przyczyny zbyt wysokich kosztów CO lub CWU zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne”.

Audyty przemysłowe

Audyt przemysłowy to audyt energetyczny przedsiębiorstwa, którego wymóg przeprowadzenia co 4 lata wynika z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2019 r. poz. 545). Wymóg ten dotyczy dużych przedsiębiorstw, a więc przedsiębiorstw z wykluczeniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292).

Art. 36. [Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa; podmioty przeprowadzające audyt]

1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej to audyt umożliwiający wnioskowanie do Prezesa URE (Urzędu Regulacji Energetyki) o wydanie certyfikatów efektywności energetycznej zwanych potocznie białymi certyfikatami. Są one następnie zbywalne na TGE (Towarowej Giełdzie Energii).

Źródło: Towarowa Giełda Energii, raport miesięczny za 2023.07

Audyty termomodernizacyjne i remontowe

Audyt energetyczny wykonywany w celu pozyskania środków z programu TERMO. Program ten obejmuje wsparcie ze środków FTiR (Fundusz Termomodernizacji i Remontów) w postaci premii (termomodernizacyjna, remontowa, MZG i kompensacyjna) oraz ze środków KPO (Krajowy Plan Odbudowy) w postaci grantów (termomodernizacyjny, MZG i OZE).

Możliwa do uzyskania wysokość wsparcia:

26% kosztów

Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, można uzyskać wsparcie w wysokości 26% kosztów przedsięwzięcia w formie premii.

31% kosztów

Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z OZE, można uzyskać wsparcie w wysokości 31% kosztów przedsięwzięcia (26% premii + 5% premii OZE).

50% kosztów

Dla przedsięwzięcia OZE, można uzyskać dodatkowo grant w wysokości 50% kosztów netto na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji OZE w budynku.

Audyty przyczyn nadmiernej energochłonności

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, którego wymóg przeprowadzenia wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348). Wymóg ten dotyczy właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych. Przeprowadzany jest , gdy w budynku  energochłonność CWU przekracza 0,30 GJ/m³ wody lub CO przekracza 0,40 GJ/m³ kubatury.

Art. 45a.

13. W przypadku gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ w odniesieniu do m³ ogrzewanej kubatury budynku lub 0,30 GJ w odniesieniu do m³ przygotowanej ciepłej wody, właściciel lub zarządca budynku wykonuje audyt energetyczny tego budynku w celu określenia przyczyn nadmiernej energochłonności i wskazania sposobów ograniczenia zużycia ciepła przez ten budynek lub zmiany zamówionej mocy cieplnej.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne

Linki do aktów prawnych:

Praktyczne wykorzystanie audytu

Wykonując audyt, posługujemy się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi dostępnymi na rynku metrologicznym. W cenie audytu, montujemy doraźne układy pomiarowe w technologii bezinwazyjnej (np. przylgowe termometry) lub minimalnie inwazyjnej (np. wodomierze na bypasach). W czasie zbierania danych, obiekt pracuje w sposób niezaburzony. Po tym czasie, układ pomiarowy jest demontowany. Dzięki takiemu sposobowi przeprowadzani audytu, jest on nie tylko wiarygodny, ale również do bezpośredniego wykorzystania w praktyce.

Pracujemy na faktycznych danych z obiektu, a nie nieaktualnych danych z dokumentacji.

Wykorzystanie AI w audytach

Jesteśmy pionierami w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i metod uczenia maszynowego przy wykonywaniu audytów energetycznych.

W cenie audyty, opracowywane są przez nas modele matematyczne i prognostyczne, które nie tylko pozwalają lepiej zrozumieć audytowany obiekt. Umożliwiają prognozowanie, np. jak rzeczywiście zachowa się obiekt, gdy zostaną wprowadzone zmiany sugerowane w audycie.

Zobacz, jak w ciągu minuty, nasz specjalista z użyciem oprogramowania Orange Data Mining tworzy i porównuje z użyciem danych z obiektu, 2 różne modele, którymi następnie może dokonywać predykcji.

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com