Licznik elektryczny OR-WE-516 firmy Orno

3-fazowy licznik elektryczny z zarówno wyjściem impulsowym oraz portem RS485 umożliwiającym komunikację protokołem MODBUS-RTU. Posiada certyfikat MID. Umożliwia bezpośredni (bez przekładników) pomiar prądu do 80 A.

Siłownik zaworu AME33 firmy Danfoss

Bardzo popularny siłownik zaworu regulacyjnego sterowany sygnałem analogowym.  Posiada funkcję bezpieczeństwa, czyli w przypadku zaniku zasilania automatycznie zamyka zawór. Najsilniejszy i najszybszy siłownik z serii AME. Zasilane napięciem przemiennym 24V, co jest dość nietypowe.

Rozbudowa systemu informatycznego

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności.

Rozwój współpracy gospodarczej

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, czeskim, włoskim i austriackim.

System dostosowujący biogazowy agregat spalinowy

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania i późniejszego wdrożenia do działalności systemu dostosowującego biogazowy agregat spalinowy i prądnicę indukcyjną do regulacji mocy elektrycznej w układzie on-grid i off-grid.

Zakład Ozas-Esab Sp. o.o. w Opolu – węzeł cieplny

Celem wdrożenia było zaprojektowanie oraz budowa 2-funkcyjnego (CO+CWU) węzła cieplnego. Węzeł zasilany jest ciepłem sieciowym za pośrednictwem 2 płytowych wymienników ciepła. Układ CWU pracuje w oparciu o 2 zasobniki ciepłej wody po 500 dm³. Układ CO składa się z 3 niezależnych obiegów w systemie podmieszania pompowego – zasilających odpowiednio biurowiec, starą halę i nową halę.

Jak uratować naszą planetę. Krok 1: kontrakty ESCO.

Jakie jest najważniejsza strategia działania firm produkujących i sprzedających energię? Sprzedać jak najwięcej i jak najdrożej. Niezależnie od szczytnych misji głoszonych przez różne firmy energetyczne – zawsze ten cel jest celem nadrzędnym.