Technologia

Pompy Magna3 firmy Grundfos

Uniwersalne pompy z przyłączem kołnierzowym lub gwintowanym. Dzięki różnorodnym możliwością sterowania, nadają się zarówno do pracy autonomicznej, jak również do sterowania z poziomu PLC. Sterowanie może odbywać się zarówno analogowo (sygnały napięciowe) oraz cyfrowo (m.in. MODBUS-RTU przez RS485).

Moduł komunikacyjny

Opcjonalny moduł CIM 200 Modbus RTU jest konieczny, aby skomunikować się za pomocą protokołu MODBUS-RTU z pompami z serii Magna3 oraz wieloma innymi seriami pomp tego producenta.

Na module CIM200 dokonuje się konfiguracji magistrali RS485 (np. terminacji) oraz komunikacji MODBUS RTU (adres, prędkość, parzystość etc.).

NumerOznaczenieOpis
1D1RS485 - B(+)
2D0RS485 - A(-)
3GNDRS485 - GND
4SW1/SW2RS485 - Terminacja
5SW3/SW4/SW5RS485 - Prędkość i parzystość
6LED1Dioda LED sygnalizująca komunikację MODBUS.
7LED2Dioda LED sygnalizująca komunikację modułu z pompą.
8SW6Pokrętło adresu MODBUS. Wartość HEX dla 4 bardziej znaczących bitów.
9SW7Pokrętło adresu MODBUS. Wartość HEX dla 4 mniej znaczących bitów.

Parametry komunikacji MODBUS-RTU

Jeżeli przełączniki SW4 i SW5 są w pozycji ON, to wtedy parametry takie jak prędkość komunikacji, ustawienia szeregowe (parzystość, bity stopu) oraz adres MODBUS są ustawiane programowo przez odpowiedni rejestr MODBUS. Jeżeli SW4 lub SW5 jest w pozycji OFF, to wspomniane ustawienia są dokonywane na module za pomocą przełączników SW3, SW4 i SW5 zgodnie z poniższymi tabelami.

SW4SW5Prędkość
OFFON9600
OFFOFF19200
ONOFF38400
ONONPrędkość ustawiana przez rejestr. Możliwe wartości: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400.
SW3SW4SW5Ustawienia szeregowe
OFF8E1
ON8N2
Bez znaczeniaONONParametry szeregowe ustawiane przez rejestr. Możliwe wartości: 8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2.
SW6SW7SW4SW5Adres
011
.........
6F161
.........
F7247
Bez znaczeniaBez znaczeniaONONAdres ustawiany przez rejestr. Możliwe wartości: 1-247.

Podstawowe rejestry komunikacyjne

RodzajDostępAdres [DEC, od zera]FormatDługośćZakresOpis
Holding RegisterRW2unsigned integer21-247Adres. Domyślnie 231.
Holding RegisterRW3unsigned integer20 = 1200
1 = 2400
2 = 4800
3 = 9600
4 = 19200
5 = 38400
Prędkość. Domyślnie 1200.
Holding RegisterRW8unsigned integer20 = No parity
1 = Even parity
2 = Odd parity
Parzystość. Domyślnie: no parity.
Holding RegisterRW9unsigned integer20 = No stop bit
1 = 1 stop bit
2 = 2 stop bits.
Bitów stopu. Domyślnie: 1 bit stopu.

Podstawowe rejestry pomiarowe

RodzajDostępAdres [DEC, od zera]FormatDługośćJednostkaOpis
Input RegisterR301unsigned integer20,1 m³/hPrzepływ
Input RegisterR303unsigned integer2obr / minObroty
Input RegisterR307unsigned integer20,01 %Set-point
Input RegisterR321unsigned integer20,01 °KTemperatura (do przeliczenia na °C)
Input RegisterR338unsigned integer20,001 barWysokość podnoszenia

Podstawowe rejestry do sterowania

RodzajDostępAdres [DEC, od zera]FormatDługośćJednostkaOpis
Holding RegisterRW100słowo bitowe2nie dotyczyTryb pracy (m.in. ON/OFF)
Holding RegisterRW101unsigned integer2nie dotyczyRodzaj sterowania (np. stała prędkość)
Holding RegisterRW103unsigned integer20,01 %Nastawa (0% oznacza MIN)

Poniżej znajduje się opis poszczególnych bitów w rejestrze pod adresem 100. Ustawiając odpowiednie bity, możemy m.in. załączyć obroty pompy lub je wyłączyć.

Numer bitu (od LSB)Znaczenie
0RemoteAccessReq
1OnOffReq
2ResetAlarm
3CopyToLocal
4Nieużywane
5EnableMaxFlowLimit
6-15Nieużywane

Jeżeli chcemy włączyć obroty pompy, musimy ustawić bit nr 0 oraz bit nr 1. W tym celu zapisujemy do rejestru pod adresem 100 liczbę 3. Odpowiednie bity się ustawią, gdyż liczba 3 składa się z następujących bitów:

				
					3 [DEC] = 00000000 00000011 [BIN]
				
			

Jeżeli chcemy wyłączyć obroty pompy, to musimy ustawić bit 0 oraz wyzerować bit nr 1. W tym celu zapisujemy do rejestru pod adresem 100 liczbę 1. Odpowiednie bity się ustawią, gdyż liczba 1 składa się z następujących bitów:

				
					1 [DEC] = 00000000 00000001 [BIN]
				
			

Obok znajduje się lista niektórych rodzajów sterowania ustawianych za pomocą wartości rejestru 101.

WartośćZnaczenie
0Constant speed
5Constant differential pressure
6Proportional pressure
7Constant flow
128AUTOADAPT

Dodatkowe wejścia cyfrowe i analogowe

Pompa posiada trzy wejścia cyfrowe (MA, MI oraz S/S). Mogą one służyć do samodzielnego sterowania pompą z zewnątrz (z szafy AKPiA lub ze sterownika PLC) lub mogą też być uzupełnieniem sterowania za pomocą MODBUS-RTU. Stykami sterujemy za pomocą wyjść bezpotencjałowych, czyli po prostu zwieramy odpowiednie wejście do pobliskiego styku GND.

StykPrzeznaczenie
MAPraca na MAX.
MIPraca na MIN.
S/SStart / Stop
-|GND

Pompa posiada jedno wejście analogowe (IN). Wejściem sterujemy za pomocą sterownika PLC lub zewnętrznego czujnika. Czujnik może być zasilony z pobliskiego styku +24. Wejście można skonfigurować do pracy z sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA.

StykPrzeznaczenie
24VZasilanie czujnika +24V DC.
-|GND
INWejście analogowe -10V lub 4-20 mA.

Priorytety funkcji

Decydują one, jak zachowa się pompa, gdy z różnych źródeł wydawane są sprzeczne ze sobą polecenia. Priorytety od najwyższego do najniższego są zgodne z tabelą.

Przykład:
Po zatrzymaniu pompy sygnałem zewnętrznym pompę, można ustawić za pomocą panelu sterowania lub aplikacji Grundfos GO tylko na charakterystykę maksymalną.

PriorytetPanel lub aplikacjaSygnał zewnętrznySygnał magistrali
1STOP
2MAX
3STOP
4STOP
5MAX
6MIN
7START
8MAX
9MIN
10MIN
11START

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com