Dofinansowania

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„System dostosowujący biogazowy agregat spalinowy i prądnicę indukcyjną do regulacji mocy elektrycznej w układzie on-grid i off-grid.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0017/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
I Oś priorytetowaInnowacje w gospodarce
Działanie1.1 – Innowacje w przedsiębiorstwach
Okres realizacji projektu01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.
Całkowita wartość projektu1.031.410,00 PLN
Wartość dofinansowania752.370,00 PLN

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu opracowania i późniejszego wdrożenia do działalności systemu dostosowującego biogazowy agregat spalinowy i prądnicę indukcyjną do regulacji mocy elektrycznej w układzie on-grid i off-grid. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020.

Zaplanowane w ramach projektu działania ukierunkowane będą na realizację planów dotyczących prac B+R przedsiębiorstwa i wpłyną na rozwój inteligentnej specjalizacji regionalnej, określonej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Projekt zakłada realizację 2 zadań:

1. Badania przemysłowe,
2. Prace rozwojowe.

Efektami bezpośrednimi realizacji inwestycji będzie zaangażowanie środków własnych w realizację projektu;
zaangażowanie kadry badawczo-rozwojowej; wprowadzenie produktów nowych dla firmy i rynku; ponoszenie nakładów na prowadzone prace badawczo-rozwojowe; nawiązanie współpracy Wnioskodawcy z ośrodkami badawczymi w celu realizacji inwestycji. Realizacja projektu odpowiada na zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy.

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com