Dofinansowania

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0057/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowaKonkurencyjna Gospodarka
Działanie2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
Okres realizacji projektu01.11.2018 r. – 30.06.2022 r.
Całkowita wartość projektu178.700,00 PLN
Wnioskowana kwota wsparcia125.090,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, czeskim, włoskim i austriackim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

  • wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych,
  • otwieranie nowych kanałów biznesowych,  dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1),
  • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2),
  • promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).
Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com