Dofinansowania

EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie EGMINA, INFRASTRUKTURA,
ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0059/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowaKonkurencyjna Gospodarka
Działanie2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Okres realizacji projektu01.10.2018 r. – 31.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu615.292,30 PLN
Wartość dofinansowania350.166,34 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy EGMINA, INFRASTRUKTURA, ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Realizacja celu odbędzie się dzięki rozbudowie istniejącego systemu B2B do sterowania źródłami ciepła (węzły, kotłownie) w budynkach wielorodzinnych lub biurowych (SyNiS – System Nadzoru I Sterowania) oraz implementacji obsługi wewnętrznych procesów biznesowych (B2E) dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań teleinformatycznych.

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowany system SyNiS, który umożliwia podniesienie efektywności działania źródła oraz komfortu cieplnego w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, a także obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań (budynków). Rozbudowa systemu przyczyni się zgodnie z celem projektu do wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy, który będzie mógł oprzeć współpracę z klientami na rozbudowanym narzędziu informatycznym.

Co jest naszą siłą? Ludzie i ciężka praca. Wszyscy nasi klienci i każdy z osobna, to nasz skarb. Każdego kochamy i się o niego troszczymy. Obdaż nas swoim zaufaniem, a my odwdzięczymy się tym samym.

ul. Oświęcimska 102d / 5
45-641 Opole

Icons made by Flaticon from www.flaticon.com
 
Images by Pexels from www.pexels.com
 
Images by Freepik from www.freepik.com