Instrukcja obsługi DEMO

Poznaj podstawowe możliwości systemu SyNiS w 9-ciu prostych krokach:

Krok 1.

 

Po przejściu do wybranego DEMO, w nowym oknie ukaże się ekran logowania.

Logujemy się przy użyciu poniższych danych:

Login: demo

Hasło: demo

Krok 2.

 

Przechodzimy do modułu Podglądu węzła, klikając link w lewym, bocznym menu.
   

Krok 3.

 

W module tym widzimy aktualny stan obiektu (np. węzła cieplnego).

Pokazane są tu aktualne temperatury, wskazania liczników ciepła i wodomierzy, stany zaworów i pomp oraz wszystkie inne odczyty z urządzeń podłączonych do systemu SyNiS.

   

Krok 4.

 

Przechodzimy do modułu Danych historycznych, klikając drugi link w lewym, bocznym menu.
   

Krok 5.

 

Moduł ten umożliwia wybór parametrów, które zostaną narysowane na wykresie.

Widać tu podobny schemat, jak w poprzednim module. Po najechaniu kursorem myszki w obszar wykresu zostanie on pociemniony ukazując elementy, które możemy kliknąć i tym samym je zaznaczyć.


Jeżeli z danym elementem związanych jest więcej niż jeden parametr, pokaże się małe menu, które pozwoli wybrać, o który dokładnie parametr chodzi.

   

Krok 6.

 

Gdy klikniemy jakiś element zaznaczając go, ten zostanie podświetlony na niebiesko.
   

Krok 7.

 

Klikamy czerwony przycisk Rysuj wykres.
   

Krok 8.

 

Zostanie wygenerowany wykres, który pokaże jak zmieniały się wartości wybranego parametru w danym okresie czasu.
Powyżej został przedstawiony jedynie ułamek możliwości systemu SyNiS. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dostęp do pozostałych funkcjonalności.

Więcej o systemie SyNiS możesz poczytać również: tutaj.