Zespół Szkół w Wysokiem

Zespół Szkół w Wysokiem

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią na potrzeby raportowania efektu ekologicznego

W Zespole Szkół w Wysokiem wdrożyliśmy System Zarządzania Energią, którego celem jest bieżące raportowanie uzyskanego efektu ekologicznego po termomodernizacji szkoły finansowanej z funduszy unijnych. W tym celu, monitorowane są podstawowe parametry pracy zmodernizowanej kotłowni, zbierane są informacje z licznika ciepła i 2-ch głównych liczników energii elektrycznej oraz zliczane jest zużycie wody na cele CWU.

Cały monitoring zrealizowano za pomocą komunikacji po protokole MODBUS RTU odbywającej się między naszym sterownikiem PLC (firmy Unitronics), a 3-ma regulatorami firmy Frisko (modele FOX+ oraz M2+) zamontowanymi w zmodernizowanej kotłowni. Współpraca z firmą Frisko przebiegała bardzo efektywnie i sprawnie, dzięki czemu komunikację udało się ustanowić bez większych problemów.

Zbieranie informacji z liczników energii elektrycznej odbywa się z wykorzystaniem nowych liczników firmy ORNO, które również obsługują protokół MODBUS RTU. Zliczanie zużycia zimnej wody na cele CWU, odbywa się dzięki wyjściu impulsowemu w wodomierzu produkcji firmy B-METERS.

Wszystkie powyższe informacje trafiają do naszego sterownika zamontowanego w szafce AKPiA naszej produkcji. Sterownik PLC dzięki komunikacji zrealizowanej przez sieć komórkową łączy się z aplikacją serwerową zlokalizowaną w chmurze obliczeniowej na naszych serwerach typu VPS zlokalizowanych w centrach obliczeniowych firmy NAZWA.PL, która jest wiodącą firmą w tym segmencie na polskim rynku. Dzięki takiej architekturze i zastosowanym rozwiązaniom, użytkownik końcowy ma wgląd w cały system za pośrednictwem prostej i intuicyjnej aplikacji typu SCADA dostępnej z poziomu zwykłego komputera i przeglądarki internetowej, z dowolnego miejsca, za pomocą sieci Internet.

Na potrzeby SZE została wykonana wizualizacja w formie uproszczonego schematu technologicznego, która umożliwia m.in. podgląd danych online oraz dostęp do danych historycznych.

Zaimplementowany w SZE moduł raportowania, generuje Raport Efektu Ekologicznego za wybrany okres w formacie PDF, dzięki któremu szkoła może kontrolować, jaki efekt ekologiczny jest osiągany w kolejnych miesiącach i czy spełnia wymagania, które były założone na etapie wnioskowania o dotację z funduszy europejskich.