Szpital MSW w Głuchołazach

W ramach modernizacji gospodarki energetycznej opartej o kotłownię gazową i kolektory słoneczne wdrożono program obejmujacy:

  • rozbudowę systemu grzewczego o układ kogeneracyjny 30/60 kW,
  • wdrożenie Systemu Nadzoru i Sterowania SYNIS w ramach systemu zarządzania gospodarką energetyczną Szpitala.