Kuźnia "Glinik"

Wdrożenie Systemu Nadzoru i Sterowania SYNIS obejmujacego nadzór zużyciem gazu i energii elektrycznej oraz parametrami pracy układów technologicznych.