Bulten Polska S.A.

W zakładzie Bulten Polska S.A. wdrożyliśmy łącznie 7 projektów ciepłowniczych. Są to m.in. węzły cieplne i odzyski ciepła odpadowego.