Bank Pekao S.A.

Dla Banku Pekao S.A. zaprojektowaliśmy, wybudowaliśmy i eksploatujemy łącznie 7 węzłów cieplnych i 1 kotłownie gazową.