System nadzoru i sterowania SyNiS

Kompleksowe rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów energii i mediów dedykowane szerokiej gamie podmiotów

Dla kogo

Spółdzielni mieszk.
Zdalna kontrola i sterowanie pracą węzłów cieplnych (CO i CWU) na poziomie pojedynczego budynku, osiedla lub całej spółdzielni.
Zakładów przemysłowych
Układy odzysku ciepła z wody technologicznej, pary, kondensatu. Układy zasilania urządzeń w sprężone powietrze, parę, wodę. Układy chłodzenia i podgrzewania.
Wspólnot mieszk.
Inteligentne sterowanie układem CO i CWU celem maksymalizacji oszczędności i komfortu mieszkańców. Możliwość dalszej optymalizacji za pomocą OZE (np. solar).
Banków
Zdalny nadzór nad węzłami cieplnymi i układami klimatyzacji w pełnym odseparowaniu od systemów informatycznych banku celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
Szpitali
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfort pacjentów i personelu poprzez stały nadzór i sterowanie mediami. Także współpraca z układami kogeneracji i OZE.
Innych podmiotów
Lokalne i zdalne sterowanie dowolnymi układami hydraulicznymi i pneumatycznymi z wykorzystaniem inteligentnych i adaptowalnych algorytmów pracy.

Zasada działania

Nasz System Nadzoru i Sterowania SyNiS składa się z 3 głównych elementów:

 • Urządzeń
  Inteligentnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych, którymi można sterować w sposób automatyczny zgodnie z wyznaczonym programem oraz ręcznie za pośrednictwem Internetu.
 • Oprogramowania
  Specjalistycznego oprogramowania typu SCADA, umożliwiającego zdalne zarządzanie systemem, analizę danych historycznych oraz raportowanie.
 • Wiedzy
  Wiedzy eksperckiej naszego zespołu, która pozwala na diagnozowanie przyczyn niepotrzebnych kosztów i ich niwelowanie.

Co zyskujesz

Podstawowe korzyści płynące z zastosowania Systemu Nadzoru i Sterowania SyNiS to:

 • Ograniczenie zużycia
  Ograniczenie zużycia i kosztów mediów (gazu, wody, energii elektrycznej)
 • Zmniejszenie mocy zamówionej
  Zmniejsze mocy zamówionej do poziomu realnego zużycia
 • Powiadamianie o awariach
  Powiadamianie SMS o awariach instalacji i ich przewidywanie zanim się pojawią
 • Rejestrowanie zaniżeń
  Rejestrowanie wszelkich zaniżeń parametrów dostarczanych mediów
 • Rozliczanie zużycia
  Rozliczanie zużycia wody, ciepła, paliw, energii elektrycznej
 • Możliwość sterowania
  Sterowanie pracą instalacji CO i CWU, a także instalacji technologicznych
 • Archiwizacja
  Archiwizacja wszelkich parametrów pracy instalacji

Podstawowe funkcje

Łatwa i wygodna obsługa
Obsługa aplikacji jest stosunkowo prosta i z jej obsługą poradzi sobie nawet osoba korzystająca z komputera dość sporadycznie. Z aplikacji korzystamy z dowolnego komputera, z wykorzystaniem zwykłej przeglądarki internetowej.
Aktualne dane
System pozwala śledzić na bieżąco, co dzieje się z kontrolowanym układem (węzłem cieplnym, ciągiem produkcyjnym etc.). Na ekranie komputera zaznaczone są wszystkie parametry systemu (temperatury, ciśnienia, liczniki, wodomierze etc.) oraz stan urządzeń (pompy, zawory, piece etc.).
Tryb mapy
W przypadku układów rozproszonych (np. węzły w budynkach na osiedlu) możliwy jest podgląd najważniejszych parametrów naniesionych na mapę satelitarną, dzięki czemu można łatwo zorientować się, co dzieje się w wielu miejscach na raz
Wygodne sterowanie
Jednym kliknięciem możemy włączać/wyłączać wszelkie urządzenia, czy zmieniać im parametry pracy. Przykładowo, jednym kliknięciem możemy zmienić temperaturę ciepłej wody w całym budynku, czy temperaturę C.O. na całym osiedlu!
Dane historyczne
System archiwizuje wszystkie dane, które do niego trafiają. Możliwe jest później generowanie na ich podstawie wykresów i raportów. Przykładowo, kilkoma kliknięciami możemy zobaczyć wykres pokazujący jak kształtowała się temperatura ciepłej wody dostarczanej z elektrociepłowni na przestrzeni ostatniego miesiąca, czy porównać temperaturę pieca przy różnej ilości dostarczanego gazu.
Indywidualne raporty
Unikalną cechą naszej aplikacji jest możliwość tworzenia raportów dopasowanych do indywidualnych potrzeb danego klienta, dostarczający tym samym dokładnie takich informacji, jakie są mu potrzebne.
Powiadomienia SMS
Innowacyjnym rozwiązaniem w naszym systemie jest powiadamiania za pomocą wiadomości SMS o wszelkich przekroczeniach i niedotrzymaniach parametrów. Przykładowo, wiadomość SMS może zostać wysłana w porze nocnej do technika dyżurującego w szpitalu alarmując go o wyłączeniu kogeneratora na skutek przepięcia lub do administratora osiedla informując go o braku dostaw zimnej wody do budynku.
Zaufali nam
Bank Pekao S.A.
Conbelts Bytom S.A.
Kuźnia Glinik Sp. z o.o.
Polontex S.A.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łazach
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
Szpital MSW w Głuchołazach
Dostawca zaniża parametry?
Nasz system dostarczy Ci na to dowody, a dostawca będzie zmuszony obniżyć ceny Twoich rachunków.
Integracja z ERP
Masz już system księgowy lub magazynowy?

Żaden problem...

Nasz system dostkonale intergruje się z każdym oprogramowaniem klasy ERP.