Systemy zarządzania energią

Połączenie automatyki i informatyki celem optymalizacji zużycia mediów

Zasada działania

System zarządzania energią (w skrócie SZE) to specjalistyczny system łączący w sobie urządzenia automatyki przemysłowej oraz oprogramowanie (komputerowe i PLC), którego celem jest zarządzanie wykorzystaniem mediów (gazu, prądu, ciepła etc.). Celem systemu jest optymalizacja wykorzystania mediów poprzez efektywniejsze ich wykorzystanie.

Niektóre mniejsze systemy zarządzania energią (głównie dotyczy to SZE na potrzeby inwestycji finansowanych ze środków europejskich) są ograniczone to monitorowania i raportowania celem określania tzw. efektu ekologicznego (np. zaoszczędzonej emisji CO2).

Główne funkcje

Główne funkcje SZE zaprezentowane są poniżej. W zależności od potrzeb klienta i złożoności systemu, dane SZE może implementować wszystkie lub tylko niektóre funkcje.

  • Odczyt

Odczyt wszystkich parametrów związanych z systemem. Są to zarówno parametry fizyczne (np. temperatura, ciśnienie, moc, przepływ) danego medium (np. prąd, gaz, woda, sprężone powietrze), ale również parametry pracy samego systemu (np. praca pomp i kotłów, pozycje zaworów).

  • Analiza

Analiza sprawności źródła ciepła, efektywności energetycznej systemu, potencjalnych usterek etc.

  • Rozliczanie

Rozliczanie zużycia mediów, najemców, podwykonawców etc.

  • Raportowanie

Automatyczne tworzenie wydruków w formie PDF lub EXCEL zawierających określone przez klienta dane.

  • Wizualizacja

Prezentowanie online danych w sposób czytelny i zrozumiały. Dostęp za pomoca przeglądarki stron internetowych z dowolnego miejsca na Ziemii.

  • Kontrola

Alarmowanie SMS, strażniki mocy, automatyczne procedury alarmowe i priorytetowe etc.

  • Sterowanie

Sterowanie przez sieć Internet każdym urządzeniem w każdej lokalizacji.