Systemy rozliczania energii

Łatwe i efektywne rozliczanie odbiorców różnych rodzajów energii.

Dla kogo

Spółdzielni mieszkaniowych

Rozliczanie faktycznego zużycia energii na potrzeby C.O. i C.W.U na poszczególne budynki, nieruchomości lub osiedla.

Zakładów przemysłowych

Rozliczanie mniejszych odbiorców z mediów zakupywanych lub wytwarzanych w zakładzie (np. sprężonego powietrza).

Innych podmiotów

Rozliczanie dowolnego rodzaju medium wraz z kontrolowaniem jego jakości.

Podstawowe funkcjonalności

Podgląd online

Wgląd w aktualny stan wszystkich liczników (wodomierzy, ciepłomierzy, liczników energii elektrycznej etc.) za pomocą zwykłej przeglądarki stron internetowych i dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet.

Indywidualne raporty

Generowanie dowolnych zestawień i raportów na potrzeby okresowego rozliczania odbiorców z wykorzystania mediów.