Mikrobiogazownie rolnicze

Rozwiazanie dla małych i średnich gospodarstw rolnych i przetwórczych, które chcą same zaopatrywać się w tanią energię elektryczną oraz ciepło.

Dzięki zrealizowanemu przez nas projektowi dofinansowanemu z Funduszy Europejskich pn. „System dostosowujący biogazowy agregat spalinowy i prądnicę indukcyjną do regulacji mocy elektrycznej w układzie on-grif i off-grid”, możemy rozszerzyć naszą oferta biogazowni wyróżnia się poniższymi ulepszeniami:

 

 • biogazownie pracują w technologii bezprzerwowych i w pełni automatycznych przełączeń biogazowego generatora spalinowego z trybu on-grid na off-grid i odwrotnie,
 • każda biogazownia posiada magazyn energii w postaci odpowiedniego zbiornika wypełnionego biogazem o określonych parametrach oraz baterii akumulatorów elektrycznych
 • w biogazowni został zastosowany elektroenergetyczny układ przekształtnikowy wraz z zaimplementowanymi algorytmami sterowania dla biogazowego agregatu spalinowego z prądnicą indukcyjną.

Co zyskujesz

 • Oszczędność

Mniejsze koszty energii dzięki wytwarzanemu ciepłu i energii elektrycznej.

 • Niezależność

Koniec z długoterminowymi umowami z dostawcami energii. Koniec z wahaniami cen paliw.

 • Zapach

Brak przykrego zapachu związanego ze składowaniem odpadów.

 • Nawożenie

Obniżenie kosztów nawożenia dzięki wykorzystaniu produktu pofermentacyjnego do użyźniania gleby.

 • Odpady

Łatwy i bezpieczny sposób na zagospodarowanie odpadów organicznych.

 • Szybki termin realizacji

Do 6 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.

 • Koszty budowy

 Niskie koszty budowy instalacji.

 • Łatwe sterowanie

Kontrola i sterowanie parametrami pracy instalacji przez Internet lub lokalnie.

 • Niewielki rozmiar

Powierzchnia zabudowy do 50 m2.

 • Mobilność

 Konstrukcja mobilna dająca możliwość przetransportowania.

Zasada działania

1. Ładowanie

Biomasa w formie rozdrobnionych odpadów organicznych (odchody zwierzęce, substraty roślinne) podawana jest do komory fermentacyjnej.

2. Fermentacja

W procesie fermentacji beztlenowej mikroorganizmy rozkładają związki organiczne produkując biogaz.

3. Kogeneracja

 Wytworzony biogaz zasila układ kogeneracyjny, tj. sprzężony gazowy silnik spalinowy z prądnicą elektryczną, w wyniku czego produkowane jest ciepło i energia elektryczna.

Uzyskaną energię elektryczną oraz ciepło po zaspokojeniu potrzeb technologicznych (ok. 10% energii elektrycznej i 30% ciepła) można zużyć na potrzeby własne.

Obsługa

Do podstawowych czynności wykonywanych przez właściciela należą:

 • Parametry procesu

Kontrola niektórych parametrów procesu. (np. temperatura, gęstość biomasy, ilość produkowanego biogazu).
Wszystko to przy pomocy łatwego w użyciu systemu SyNiS.

 • Regulacja procesu

Regulowanie wybranych parametrów procesu (np. utrzymanie odpowiedniej temperatury).
Również z wykorzystaniem systemu SyNiS.

 • Kontrola stanu technicznego

Kontrola stanu instalacji i urządzeń (np. szczelność komory, zbiornika na biogaz i instalacji, izolacja termiczna komory, prawidłowe działanie zaworów, zasuw i pompy).

 • Dostarczanie biomasy

Dostarczanie świeżej biomasy (1-3 razy dziennie).

Dzienny wsad

Przykładowe zestawy ilościowe wsadu dziennego biomasy. Wartości podane w tonach na dzień.

Gnojowica świńska – 0,27

Kiszonka trawy – 0,70

Reszta pofermentacyjna – 0,45

Woda – 0,40

RAZEM: 1,82 tony / dzień

Kiszonka kukurydzy – 0,50

Reszta pofermentacyjna – 0,40

Woda – 0,40

RAZEM: 1,30 tony / dzień

Gnojowica bydlęca – 1,20

Obornik bydlęcy – 1,20

Woda – 0,60

RAZEM: 3,00 tony / dzień

Podstawowe jednostki KMR

MODEL PRĄD CIEPŁO
KMR 10 10 kW 15 kW
KMR 20 20 kW 30 kW

Ile można zyskać

Wyliczenia dla KMR 10 o mocy 10 kWel:

PRĄD 56000 kWh / rok
CIEPŁO 200 GJ / rok