Mikrobiogazownie rolnicze

Rozwiazanie dla małych i średnich gospodarstw rolnych i przetwórczych, które chcą same zaopatrywać się w tanią energię elektryczną oraz ciepło.

Co zyskujesz

 • Oszczędność
  Mniejsze koszty energii dzięki wytwarzanemu ciepłu i energii elektrycznej.
 • Niezależność
  Koniec z długoterminowymi umowami z dostawcami energii. Koniec z wahaniami cen paliw.
 • Zapach
  Brak przykrego zapachu zwiazanego ze składowaniem odpadów.
 • Nawożenie
  Obniżenie kosztów nawożenia dzięki wykorzystaniu produktu pofermentacyjnego do użyzniania gleby.
 • Odpady
  Łatwy i bezpieczny sposób na zagospodarowanie odpadów organicznych.
 • Szybki termin realizacji
  Do 6 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.
 • Koszty budowy
  Niskie koszty budowy instalacji.
 • Łatwe sterowanie
  Kontrola i sterowanie parametrami pracy instalacji przez Internet lub lokalnie.
 • Niewielki rozmiar
  Powierzchnia zabudowy do 50 m2.
 • Mobilność
  Konstrukcja mobilna dająca możliwość przetransportowania.

Zasada działania

Ładowanie
Biomasa w formie rozdrobnionych odpadów organicznych (odchody zwierzęce, substraty roślinne) podawana jest do komory fermentacyjnej.
Fermentacja
W procesie fermentacji beztlenowej mikroorganizmy rozkładaja związki organiczne produkując biogaz.
Kogeneracja
Wytworzony biogaz zasila układ kogeneracyjny, tj. sprzężony gazowy silnik spalinowy z prądnicą elektryczną, w wyniku czego produkowane jest ciepło i energia elektryczna.
Uzyskaną energię elektryczną oraz ciepło po zaspokojeniu potrzeb technologicznych (ok. 10% energii elektrycznej i 30% ciepła) można zużyć na potrzeby własne.

Obsługa

Do podstawowych czynności wykonywanych przez właściciela należą:
 • Parametry procesu
  Kontrola niektórych parametrów procesu. (np. temperatura, gęstość biomasy, ilość produkowanego biogazu).
  Wszystko to przy pomocy łatwego w użyciu systemu SyNiS.
 • Regulacja procesu
  Regulowanie wybranych parametrów procesu (np. utrzymanie odpowiedniej temperatury).
  Również z wykorzystaniem systemu SyNiS.
 • Kontrola stanu technicznego
  Kontrola stanu instalacji i urządzeń (np. szczelność komory, zbiornika na biogaz i instalacji, izolacja termiczna komory, prawidłowe działanie zaworów, zasuw i pompy).
 • Dostarczanie biomasy
  Dostarczanie świeżej biomasy (1-3 razy dziennie).

Dzienny wsad

Przykładowe ilości wsadu dziennego biomasy:
Przykładowy zestaw nr 1Przykładowy zestaw nr 2Przykładowy zestaw nr 3
Substratt(m3)/dzieńSubstratt(m3)/dzieńSubstratt(m3)/dzień
gnojowica świńska 0,27 gnojowica budlęca 1,20 kiszonka kukurydzy 0,50
kiszonka trawy 0,70 obornik bydlęcy 1,20 reszta pofermentacyjna 0,40
reszta pofermentacyjna 0,45 woda 0,60 woda 0,40
woda 0,40
RAZEM 1,82 RAZEM 3,00 RAZEM 1,30
PODSTAWOWE JEDNOSTKI KMR
MODEL MOC ELELKTRYCZNA MOC CIEPLNA
KMR 10 10 kW 15 kW
KMR 20 20 kW 30 kW
ILOŚĆ ENERGII DO UZYSKANIA

Wyliczenia dla KMR 10 o mocy 10 kWel

energia elektryczna ok. 56 tyś. kWh/rocznie
ciepło ok. 200 GJ/rocznie
(co odpowiada:
ok. 10 tonom węgla,
lub 6200 litrów oleju opałowego,
lub 9000 litrom LPG,
lub 6200 m3 gazu ziemnego)
SYSTEM NADZORU I STEROWANIA SYNIS

Kontrola wszystkich parametrów oraz sterowanie odbywać się może:

 • klasycznie,
  poprzez fizyczną obecność przy biogazowni,
 • przez Internet,
  za pomocą zwykłego komputera - z domu lub z dowolnego innego miejsca.
Czytaj więcej