Kolektory słoneczne

Instalacja kolektorów słonecznych w budynkach wielorodzinnych

Przykładem wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej jest zrealizowana w roku 2012 modernizacja układu ciepłowniczego w budynku mieszkalnym jednej ze wspólnot mieszkaniowych w Opolu.

Program modernizacji obejmował:

1) likwidację gazowych podgrzewaczy ciepłej wody („junkersów”) i ich zastąpienie przez centralny system ciepłej wody

2) montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku (zastosowano 28 zestawów kolektorów „próżniowych” o łącznej powierzchni 140 m2)

3) wykonanie nowego węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego wraz z układem odbioru ciepła z kolektorów słonecznych.

4) wprowadzenie systemu zarządzania energią SyNiS

 

Układ kolektorów słonecznych współpracuje z węzłem ciepłowniczym zasilanym ciepłem miejskim.

Po dwuletniej pracy, układ został zmodernizowany w celu podniesienia jego sprawności; zastosowano dodatkowy wymiennik w układzie glikolowym kolektorów, który od razu podgrzewa ciepłą wodę ciepłem z kolektorów. Dzięki temu podniesiono efektywność odzyskania energii słonecznej z kolektorów o ok. 20%. W pierwotnym rozwiązaniu woda ciepła była podgrzewana w układzie pośrednim (rozwiązanie powszechnie stosowane w dużych instalacjach), co znacznie obniżało wykorzystanie ciepła z kolektorów słonecznych.

 

Schemat technologiczny układu przedstawiono na Rys. nr 1 – rzut ekranu SyNiS.

Uzyskane efekty modernizacji

  1. Udział energii słonecznej w procesie podgrzewania cwu wynosi ok. 35%, dzięki temu koszty podgrzewania cwu są stosunkowo niskie (ok 8 zł/m3 cwu).
  2. Zlikwidowano podgrzewacze gazowe („junkersy”) w mieszkaniach, co zwiększyło bezpieczeństwo użytkowania mieszkań
  3. Zastosowanie system SyNiS spowodowało obniżenie kosztów ogrzewania budynku o ok. 20%.

Opłacalność inwestycji w kolektory słoneczne jest jednak uzależniona od uzyskania dotacji (w przypadku budynku w Opolu dotacja wynosiła 37%), gdyż bez dotacji czas zwrotu nakładów przekracza 10 lat. Efektem dodatkowym jest jednak likwidacja indywidualnych podgrzewaczy gazowych w budynku, które zawsze stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców.

Zastosowanie systemu SyNiS pozwoliło na pełną obserwację parametrów pracy systemu i w konsekwencji dokonać takich zmian w technologii pracy węzła, aby podnieść efektywność wykorzystania energii słonecznej. Dodatkowo zebrane doświadczenia pozwoliły także na obniżenie kosztów kolejnych tego typu inwestycji, gdyż nowo projektowane  układy nie posiadają zasobników pośrednich wody grzewczej i są znacznie tańsze inwestycyjnie. Przykład realizacji takiego nowego układu przedstawiamy przy opisie modernizacji szpitala w Głuchołazach.