Audyty przemysłowe

Wykonanie oraz ewentualne wdrożenie wniosków

Czym jest audyt przemysłowy

Przemysłowy audyt energetyczny może mieć różną formę i różny zakres. Dla prostych inwestycji lub wstępnej oceny opłacalności danej inwestycji od strony oszczędności kosztów energii, możemy wykonać audyt uproszczony. Dla przedsięwzięć skomplikowanych lub umów wieloletnich (np. w formule ESCO) audyt musi być opracowany w sposób bardzo dokładny i wszechstronny. W tym wypadku wymagana jest od audytora duża wiedza oraz doświadczenie.

Audyt energetyczny dla zakładów przemysłowych (audyt przemysłowy) to jeden z trudniejszych audytów, gdyż często wymaga poznania procesów produkcyjnych, zwłaszcza tych energochłonnych.

Przykładowy zakres audytu

 1. Wizja lokalna
 2. Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną  formę energii
 3. Opis systemu ogrzewania zakładu (kotłownia, sieci przesyłowe, instalacje i odbiory ciepła)
 4. Opis sytemu chłodzenia zakładu (wytwornice wody lodowej, sieci i instalacje chłodu, odbiorniki chłodu)
 5. Opis sytemu sprężonego powietrza (sprężarki, parametry powietrza i jego ilości, odbiory)
 6. Analizy zużycia za okres ostatnich 2-3 lat:
  1. Energii elektrycznej
  2. Ciepła
  3. Chłodu
  4. Sprężonego powietrza
  5. Paliwa (gazu, węgla, oleju itp.)
 7. Analiza zapotrzebowania na:
  1. Energię do ogrzewania budynków
  2. Energię do produkcji ciepłej wody
  3. Energię dla wentylacji i klimatyzacji
  4. Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych
 8. Energia odpadowa z procesów technologicznych
 9. Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii
 10. Analiza możliwości wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych
 11. Analiza możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii
 12. Analiza możliwości zastosowania układów kogeneracji lub trójgenracji
 13. Koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych
 14. Analiza stosowanych taryf i możliwości ich zmian (oszczędności)
 15. Wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego pod kątem:
 16. Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej
 17. Zmniejszenia kosztów dostawy i zużycia energii
 18. Przewidywanych nakładów inwestycyjnych/modernizacyjnych dla każdego z wariantów
 19. Analiza opłacalności ekonomicznej poszczególnych wariantów oraz wariantu rekomendowanego
 20. Oszacowanie efektów ekologicznych
 21. Wnioski końcowe.

Przedstawiony zakres pokazuje jak wieloma dziedzinami zajmujemy się wykonując profesjonalny audyt energetyczny. W wielu przypadkach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania audytu energetycznego, konieczna jest współpraca zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Nieodzownym jest włączenie się w te prace także specjalistów zakładu (Energetyk, Mechanik, Technolog, Ekonomista).

Efekty audytu

Efekt wynikający z wykonania audytu nierzadko jest zaskakujący nawet dla samych audytorów. Często udaje się obniżyć ilości zużywanej energii i kosztów związanych z gospodarką energetyczną zakładu o kilkadziesiąt procent, a czasy zwrotu niektórych inwestycji (modernizacji) wynoszą nierzadko kilka miesięcy. Dodajmy do tego, że koszt audytu przemysłowego stanowi zaledwie kilka procent uzyskanych rocznych oszczędności.

Finansowanie audytu

W ramach zleconych prac przygotowujemy wnioski do instytucji finansujących audyty przemysłowe.