Audyty przemysłowe

Audyt energetyczny przemysłowy może mieć różną formę i różny zakres. Dla prostych inwestycji lub wstępnej oceny opłacalności danej inwestycji od strony oszczędności kosztów energii, możemy wykonać audyt uproszczony. Dla przedsięwzięć skomplikowanych lub umów wieloletnich (np. w formule ESCO) audyt musi być opracowany w sposób bardzo dokładny i wszechstronny. W tym wypadku wymagana jest od audytora duża wiedza oraz doświadczenie.

Audyt energetyczny dla zakładów przemysłowych (audyt przemysłowy) to jeden z trudniejszych audytów, gdyż często wymaga poznania procesów produkcyjnych, zwłaszcza tych energochłonnych.

 Przykładowy zakres audytu przemysłowego obejmuje następujące zadania:

1.        Wizja lokalna

2.       Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną  formę energii

3.        Opis systemu ogrzewania zakładu (kotłownia, sieci przesyłowe, instalacje i odbiory ciepła)

4.        Opis sytemu chłodzenia zakładu (wytwornice wody lodowej, sieci i instalacje chłodu, odbiorniki chłodu)

5.        Opis sytemu sprężonego powietrza (sprężarki, parametry powietrza i jego ilości, odbiory)

6.        Analizy zużycia za okres ostatnich 2-3 lat:

Energii elektrycznej

Ciepła

Chłodu

Sprężonego powietrza

Paliwa (gazu, węgla, oleju itp.)

7.        Analiza zapotrzebowania na:

Energię do ogrzewania budynków

Energię do produkcji ciepłej wody

Energię dla wentylacji i klimatyzacji

Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych

8.        Energia odpadowa z procesów technologicznych

9.        Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii

10.     Analiza możliwości wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych

11.     Analiza możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii

12.     Analiza możliwości zastosowania układów kogeneracji lub trójgenracji

13.     Koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych

14.     Analiza stosowanych taryf i możliwości ich zmian (oszczędności)

15.     Wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego pod kątem:

16.     Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej

17.     Zmniejszenia kosztów dostawy i zużycia energii

18.     Przewidywanych nakładów inwestycyjnych/modernizacyjnych dla każdego z wariantów

19.     Analiza opłacalności ekonomicznej poszczególnych wariantów oraz wariantu rekomendowanego

20.     Oszacowanie efektów ekologicznych

21.     Wnioski końcowe.

Przedstawiony zakres pokazuje jak wieloma dziedzinami zajmujemy się wykonując profesjonalny audyt energetyczny. W wielu przypadkach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania audytu energetycznego, konieczna jest współpraca zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Nieodzownym jest włączenie się w te prace także specjalistów zakładu (Energetyk, Mechanik, Technolog, Ekonomista).

Efekt wynikający z wykonania audytu nierzadko jest zaskakujący nawet dla samych audytorów. Często udaje się obniżyć ilości zużywanej energii i kosztów związanych z gospodarką energetyczną zakładu o kilkadziesiąt procent, a czasy zwrotu niektórych inwestycji (modernizacji) wynoszą nierzadko kilka miesięcy. Dodajmy do tego, że koszt audytu przemysłowego stanowi zaledwie kilka procent uzyskanych rocznych oszczędności.

W ramach zleconych prac przygotowujemy wnioski do instytucji finansujących audyty przemysłowe.