Audyty energetyczne

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne może obejmować:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych, tj.: ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie,
 • remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizację lub wymianę źródeł ciepła, w tym kotłowni oraz węzłów cieplnych,
 • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej,
 • modernizację lub wymiana instalacji ciepłej wody,
 • modernizację systemu wentylacji,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła, np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Audyt energetyczny, poza określeniem zakresu i formy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego dla planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym:

 • kredyty z premią termomodernizacyjną w wysokości do 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dotacje, nisko oprocentowane pożyczki lub pożyczki z umorzeniem w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 • dotacje, nisko oprocentowane pożyczki lub pożyczki z umorzeniem w ramach programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
 • dotacje lub inne formy wsparcia z funduszy unijnych,modernizację systemu wentylacji,
 • nisko oprocentowane kredyty proekologiczne. 

Audyt remontowy

Audyt remontowy jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt remontowy umożliwia uzyskanie kredytu z premią remontową do 15 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego. O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.