Audyty energetyczne

Wykonanie oraz ewentualne wdrożenie wniosków

Co to jest ?

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne może obejmować:

 • Ocieplenie przegród zewnętrznych

ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie

 • Remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 • Modernizację lub wymianę źródeł ciepła

kotłowni, węzłów cieplnych

 • Modernizację lub wymianę instalacji grzewczej
 • Modernizację lub wymiana instalacji ciepłej wody
 • Modernizację systemu wentylacji
 • Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła

np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła

Wsparcie finansowe

Audyt energetyczny, poza określeniem zakresu i formy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego dla planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym:

 • Kredytu z premią termomodernizacyjną

w wysokości do 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

 • Dotacji z NFOŚiGW lub WFOŚiGW

nisko oprocentowane pożyczki lub pożyczki z umorzeniem w ramach programów Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Funduszy unijnych

dotacje lub inne formy wsparcia z funduszy unijnych

 • Kredyty proekologiczne

nisko oprocentowane kredyty proekologiczne