Audyty efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadza system białych certyfikatów, w celu pozyskania których niezbędne jest przeprowadzenie tzw. audytów efektywności energetycznej. Audyt stanowi element procedury pozwalającej uzyskać informacje na temat zużycia energii danego obiektu, operacji lub instalacji przemysłowych. 

W ramach świadczonych usług, nasi specjaliści przygotują dla Państwa kompleksowy audyt efektywności energetycznej dopasowany do Państwa potrzeb, zarówno w odniesieniu do zakresu audytowanego obszaru, jak i jego celu. Wśród przedsięwzięć analizowanych w ramach audytu wymienia się m.in.: 

- wymianę źródeł ciepła

- modernizację oświetlenia

- modernizację/wymianę napędów elektrycznych

- poprawę sprawności systemów energetycznych

- optymalizację energetyczna procesów przemysłowych

- pozyskanie i wykorzystanie energii odpadowej

- pozyskanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii