Przygotowanie aplikacji na dofinansowanie audytów energetycznych w NFOŚiGW

W ramach usług proponujemy Państwu przygotowanie wniosków o dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie technicznym. Audyty dofinansowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (do 2013 r. w ramach programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii ) Część 1. "Audyt energetyczny i elektroenergetyczny przedsiębiorstwa", którego celem jest przeprowadzenie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach dla określenia możliwości oszczędności energii i wskazania działań umożliwiających wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw.