Operator - zarządzanie gospodarką energetyczną

Jednym z najważniejszych elementów wspomagających podstawową funkcję budynku jest dostawa odpowiednich mediów energetycznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego obiektu oraz pewności dostawy tych mediów.
Dla prawidłowego funkcjonowania większości obiektów należy najczęściej zapewnić dostawę:

 • energii elektrycznej
 • ciepła dla potrzeb ogrzewania i wentylacji (klimatyzacji)
 • ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej
 • energii chłodu dla układów klimatyzacyjnych
 • pary technologicznej dla procesów technologicznych. 

Zajmowanie się tak skomplikowaną dziedziną, jaką jest bezpieczna dostawa mediów energetycznych, przy zachowaniu racjonalnie niskich kosztów związanych z jej zakupem oraz zużyciem, wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia.

Dlatego też w ramach naszej usługi gwarantujemy:

 • obniżenie zużycia energii,
 •  wprowadzenie mechanizmów oszczędnościowych w systemie energetycznych,
 • znaczne obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem tej gospodarki, w szczególności w zakresie ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. 

W ramach usługi wdrażamy pełny program modernizacji gospodarki energetycznej obejmujący mi.in:

 • Opracowanie koncepcji określającej zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne planowanej modernizacji,

 • Montaż finansowy,

 • Określenie kosztów planowanej modernizacji.

 • Określenie źródeł finansowania (ESCO, kredyt bankowy, środki własne, dotacje itp.),

 • Opracowanie dokumentacji technicznej,

 • modernizację systemu cieplnego wraz z wdrożeniem Systemu Nadzoru  i Sterowania Źródłami i Odbiorami Energii SyNiS,

 • Aktywny i stały nadzór nad parametrami systemu energetycznego obejmujacy:

- kontrolę zużycia nośników energii
- weryfikację jakości dostarczanych mediów przez dostawców
- obsługę serwisowa
- ciągła poprawę i optymalizację zużycia energii i kosztów finansowych

Usługa ta może mieć charakter kilkuletniej umowy, gdyż tylko długotrwała współpraca gwarantuje uzyskanie pożądanych efektów.