Operator dla Szpitala - nadzór nad gospodarką energetyczną obiektów służby zdrowia

Nasza usługa gwarantuje:

  • obniżenie zużycia energii przez szpital,
  • wprowadzenie mechanizmów oszczędnościowych w systemie energetycznych
  • znaczne obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem tej gospodarki.

Jednym z najważniejszych elementów wspomagających działalność podstawową Szpitala jest dostawa odpowiednich mediów energetycznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego kompleksu obiektów oraz pewności dostawy tych mediów.
Dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich oddziałów leczniczych (i nie tylko leczniczych) oraz struktury administracyjnej należy najczęściej zapewnić dostawę:

  • energii elektrycznej
  • ciepła dla potrzeb ogrzewania i wentylacji (klimatyzacji)
  • ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej
  • energii chłodu dla układów klimatyzacyjnych
  • pary technologicznej dla dezynfekcji, przygotowania posiłków lub pralni

Dodatkowo, w Szpitalach, koniecznym jest posiadanie rezerwowych źródeł tych mediów dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Szpitala w przypadku gdy przerwana zostanie dostawa mediów przez dostawcę zewnętrznego. Dotyczy to głownie energii elektrycznej i cieplnej.
Zajmowanie się tak skomplikowaną dziedziną, jaką jest bezpieczna dostawa mediów energetycznych, przy zachowaniu racjonalnie niskich kosztów związanych z jej zakupem oraz zużyciem, wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Uważamy, że celowym jest w takich jednostkach jak Szpital, powierzyć zarządzanie gospodarką energetyczną firmie specjalistycznej. Z doświadczenia swego wiemy, że taki outsourcing na pewno będzie bardzo opłacalny dla samego Szpitala, co objawia się w formie znacznego obniżenia kosztów związanych z gospodarką energetyczną.

Usługa ta ma charakter kilkuletniej umowy, gdyż tylko długotrwała współpraca gwarantuje uzyskanie pożądanych efektów.

Poniżej, przedstawiamy proponowane obowiązki Operatora w tej umowie:

1.    Opracowanie audytu energetycznego oceniającego stan gospodarki energetycznej Szpitala
2.    Określenie przedsięwzięć modernizacyjnych dotyczących gospodarki energetycznej Szpitala
3.    Analizy taryf dla ciepła, gazu i energii elektrycznej i przygotowanie dokumentacji przetargowej dla wyboru najtańszego dostawcy.
4.    Przygotowanie propozycji Programu modernizacji gospodarki energetycznej Szpitala
5.    Udział w opracowaniu dokumentacji i dokumentów (wniosków) dla instytucji finansujących związanych z realizacją Programu, w tym programów funkcjonalno-użytkowych
6.    Udział w przygotowaniu SIWZ dla wykonawców wdrażających Program
7.    Pełnienie funkcji doradcy energetycznego w okresie trwania Umowy
8.    Pełnienie funkcji nadzoru nad wdrażaniem Programu
9.    Opracowanie instrukcji i wytycznych związanych z eksploatacją systemów energetycznych Szpitala, w zakresie związanym z oszczędnością energii
10.    Opracowanie audytów efektywności energetycznej oraz dokumentacji wymaganej przez Ustawę o efektywności energetycznej  oraz stosowanych rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, po ich wejściu w życie.
11.    Stała kontrola nad pracą systemu energetycznego Szpitala, wraz z pełną kontrolą ilości oraz kosztów zużywanej energii
Uważamy, że nasza usługa spełni w pełni Państwa oczekiwania, a szczegóły naszej oferty proponujemy omówić na spotkaniach z przedstawicielami naszej firmy.