Audyty energetyczne w ramach programów NFOŚiGW

Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach dla określenia możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie działań inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej jak i wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wzrost ten będzie polegał na działaniach inwestycyjnych, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii.

Audyty realizowane są w ramach programu „DOFINANSOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skierowane są do przedsiębiorstw o zużyciu energii na poziomie minimum 20 000 MWh.

Przykładowy zakres audytu przemysłowego obejmuje następujące zadania:

 1. Wizja lokalna
 2. Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną formę energii
 3. Opis systemu ogrzewania zakładu (kotłownia, sieci przesyłowe, instalacje i odbiory ciepła)
 4. Opis sytemu chłodzenia zakładu (wytwornice wody lodowej, sieci i instalacje chłodu, odbiorniki chłodu)
 5. Opis sytemu sprężonego powietrza (sprężarki, parametry powietrza i jego ilości, odbiory)
 6. Analizy zużycia za okres ostatnich 2-3 lat:
  • Energii elektrycznej
  • Ciepła
  • Chłodu
  • Sprężonego powietrza
  • Paliwa (gazu, węgla, oleju itp.)
 1. Analiza zapotrzebowania na:
 2. Energię do ogrzewania budynków
 3. Energię do produkcji ciepłej wody
 4. Energię dla wentylacji i klimatyzacji
 5. Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych
 6. Energia odpadowa z procesów technologicznych
 7. Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii
 8. Analiza możliwości wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych
 9. Analiza możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii
 10. Analiza możliwości zastosowania układów kogeneracji lub trójgenracji
 11. Koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych
 12. Analiza stosowanych taryf i możliwości ich zmian (oszczędności)
 13. Wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego pod kątem:
 14. Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej
 15. Zmniejszenia kosztów dostawy i zużycia energii
 16. Przewidywanych nakładów inwestycyjnych/modernizacyjnych dla każdego z wariantów
 17. Analiza opłacalności ekonomicznej poszczególnych wariantów oraz wariantu rekomendowanego
 18. Oszacowanie efektów ekologicznych
 19. Wnioski końcowe.

Przedstawiony zakres pokazuje jak wieloma dziedzinami zajmujemy się wykonując profesjonalny audyt energetyczny. W wielu przypadkach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania audytu energetycznego, konieczna jest współpraca zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Nieodzownym jest włączenie się w te prace także specjalistów zakładu (Energetyk, Mechanik, Technolog, Ekonomista).

Efekt wynikający z wykonania audytu nierzadko jest zaskakujący nawet dla samych audytorów. Często udaje się obniżyć ilości zużywanej energii i kosztów związanych z gospodarką energetyczną zakładu o kilkadziesiąt procent, a czasy zwrotu niektórych inwestycji (modernizacji) wynoszą nierzadko kilka miesięcy. Dodajmy do tego, że koszt audytu przemysłowego stanowi zaledwie kilka procent uzyskanych rocznych oszczędności.

W ramach zleconych prac przygotowujemy wnioski do instytucji finansujących audyty przemysłowe.