O firmie

eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. (eGIE) jako spółka prawa handlowego rozpoczęła oficjalnie działalność dnia 1 sierpnia 2006 roku. Firma jest dobrym przykładem możliwości połączenia nauki z przemysłem, gdyż działa w oparciu o ścisłą współpracę z ośrodkami nauki. Możliwość wdrażania rozwiązań teoretycznych w praktyce to główny cel działania eGIE.

Firma powstała jako odpowiedź na nieustające wzrosty cen energii i ograniczone możliwości alternatywnych działań klientów jako odbiorców i obecnie realizuje swoją działalność w zakresie systemów zarządzania energią i optymalizacji energetycznej oraz technologii OZE (specjalizacja: mikrobiogazownie rolnicze).

eGIE opiera swoją działalność na specjalistach, którzy wykorzystując zdobycze nauki i techniki oraz własne, bogate doświadczenie zawodowe dostarczają swoim klientom rozwiązania związane z efektywnym wykorzystaniem energii.

Spółka wykonuje profesjonalne, przemysłowe audyty energetyczne i jest aktywnym uczestnikiem w zakresie wdrożeń rozwiązań proponowanych w tych audytach do zakładów, a opracowany w spółce Zakładowy System Zarządzania Energią (System ZaSiN) jest przełomowym rozwiązaniem przynoszącym wymierne efekty w postaci znacznego zmniejszenia kosztów związanych ze zużyciem energii (i nie tylko) w zakładach.

eGIE proponuje dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych pionierskie Systemy Nadzoru i Sterownia Źródłami i Odbiorami Energii (System SyNiS) do tej pory zastrzeżone dla dużych systemów ciepłowniczych. Efektem wprowadzenia Systemów SyNiS są nowoczesne i oszczędne systemy ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wspierane długoterminową współpracą pozwalającą optymalizować i dostosowywać gospodarkę energetyczną do często zmieniających się warunków zewnętrznych, ekonomicznych, prawnych oraz technicznych.