Historia firmy

Historia firmy

Kilka słów o tym, kim jesteśmy i skąd się wzięliśmy.

eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. (eGIE) rozpoczęła działalność 1 sierpnia 2006 roku. Firma powstała jako odpowiedź na nieustające wzrosty cen wszelkiego typu energii. Jesteśmy wzorcowym przykładem połączenia nauki z przemysłem. Działając w ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi w całej Polsce, stawiamy sobie za cel wdrażanie rozwiązań teoretycznych w praktyce.

Opieramy swoją działalność na specjalistach, którzy wykorzystując najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na przestrzeni wielu lat, dostarczają naszym klientom rozwiązania prowadzące do jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii. Nasza firma projektuje i wdraża rozwiązania w następujących obszarach tematycznych:

  • systemy zarządzania energią,
  • optymalizacja wykorzystania źródeł energii,
  • odnawialne źródła energii (również mikrobiogazownie rolnicze).

W początkowej fazie swojej działalności, skupialiśmy się na opracowaniach teoretycznych, m.in. audytach energetycznych i przemysłowych oraz studiach wykonalności inwestycji. Z czasem jednak, od teorii przeszliśmy do opracowywania prototypowych rozwiązań bazujących na tej wiedzy teoretycznej. Na chwilę obecną, już od dobrych paru lat, nasze rozwiązania są w fazie dojrzałości i aktualnie jesteśmy liderem w swojej branży na skalę ogólnopolską.

Nie spoczywamy jednak na laurach i wciąż opracowujemy nowe rozwiązaniami technologiczne. I tak koło się zatacza: od teorii, przez prototyp, do wdrożenia… Krok po kroku, staramy się budować to, co określane jest postępem technologicznym.

Spośród wszystkich osiągnięć z ostatnich paru lat, najbardziej dumni jesteśmy ze:

  • stworzenia systemu SyNiS (System Nadzoru i Sterowania) realizującego nadzór nad zużyciem ciepła, gazu i energii elektrycznej oraz nad parametrami pracy układów technologicznych,
  • skonstruowania Kontenerowej Mikrobiogazowni Rolniczej (KMR 10) o mocy 10 kWel,
  • przeprowadzenia ok. 300 programów termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych i biurowo-usługowych na terenie całego kraju.